Undersøgelsen, som er foretaget blandt HR-chefer, personalechefer, stabschefer og kontorchefer, viser at cheferne overordnet enige om, at både praktikanter og ansatte med en professionsbachelor i offentlig administration har kompetencer, der afspejler behovene i den kommunale virkelighed. Særligt betoner de kompetencer indenfor økonomi, sagsbehandling, og jura.

En overvægt af kommunale chefer påpeger værdien ved generalistkompetencer, og nedtoner vigtigheden af beskæftigelsesretningerne. Det essentielle er, at de studerende kommer ud med kompetencer, der gør dem spilbare i en kommunal virkelighed, hvor det tværfaglige arbejde, administrative generalistopgaver, den digitale forståelse samt koordinerings- og analyseopgaver står højt på chefernes liste.

Kommunernes kompetence behov i fremtiden

Undersøgelsen peger også på at cheferne bl.a. efterspørger stærk skriftlighed og digitale kompetencer. Figuren herunder illustrerer chefernes perspektiv på, hvilke kompetencer det er relevant for administrationsbachelorerne at besidde som ansat i en kommune i fremtiden.

Figuren viser, at der er bred enighed om flere af arbejdsopgaverne. Fra chefernes perspektiv ligger de vigtigste kompetencer indenfor det tværfaglige arbejde og de administrative generalistopgaver.