Det ærgrer i HK Hovedstaden, at DR forleden kunne fortælle, at landets fem største kommuner kun har fundet to borgere i alt, som er blevet snydt og ulovligt har fået deres sygedagpenge stoppet. Ankestyrelsen har desuden fundet omkring 600 sager, der skal behandles igen.

Men Ankestyrelsen har kun fundet toppen af isbjerget, vurderer lektor i socialret John Klausen overfor DR og tilføjer, at det er ”uforståeligt, at kommunerne ikke har fundet flere sager.”

Siden Højesteret i 2015 slog fast, at myndighederne i sager om uarbejdsdygtighed ikke måtte stoppe udbetaling af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft har sagen ligget HK Hovedstaden på sinde. Det er nemlig et grundlæggende princip for os, at begår man en fejl, så retter man den selvfølgelig. Det burde myndighederne også have gjort i disse sager.

Men kommunerne har tydeligvis ikke den store lyst til at undersøge, hvor mange ulovlige stop for sygedagpenge de har haft. Fordi det er meget ressourcekrævende at gennemgå alle relevante sager.

Kommunerne underkender dermed borgernes retssikkerhed. Det er uanstændigt.

Tilbage i 2016 forsøgte HK Hovedstaden at få fat i de medlemmer, hvis sygedagpenge var blevet ulovligt stoppet. Vi iværksatte en kampagne for at gøre borgerne opmærksomme på, at de måske kunne få genoptaget deres sag om sygedagpenge.

Vi skrev også til borgmestrene i hovedstadskommunerne og til ministeren for at få oplyst, hvad de havde gjort for at fortælle borgerne, at de muligvis kunne få genoptaget deres sag.

Desværre så Ankestyrelsen stort på Højesterets 2015-dom og sendte på baggrund af en konkret klage en principafgørelse til kommunerne om, at sygedagpenge kunne fjernes med tilbagevirkende kraft. Kommunerne vurderede derfor i mere end to år lignende sager ud fra den forkerte principafgørelse.

Men Østre Landsret bekræftede i maj sidste år Højesterets dom fra 2015. Retsstillingen er nu, at syge ikke kan miste dagpenge, før kommunen har afgjort deres sag.

Som formand for 85.000 HK’ere kræver jeg derfor, at kommunerne i hovedstadsområdet gennemgår alle de sygedagpengesager, hvor der kan være sket et ulovligt stop af sygedagpenge. Det er efter HK Hovedstadens opfattelse uhørt, at det skal være op til borgerne at rette kommunernes fejl.

Kommunerne kan passende hente inspiration vestfra. I Viborg gennemgik kommunen alle sager om sygedagpenge og fandt, at 11 borgere skulle have tilbagebetaling, fortalte DR.

Så skal mange sager gennemgås, siger kommunerne. Jeg siger: Kom i gang, nu!

 

Læs indlægget i dagbladet Politiken.