Hvad der er årsagen til, at begge forældre til et barn tilsyneladende ikke automatisk modtager digital post om deres barn, f.eks. orienteringer om barnet fra skoler, børneinstitutioner, socialafdelinger, sygehuse, praktiserende læger, tandlæger mv.

Og skyldes det manglende data i CPR om forældres orienteringsret og forældremyndighed?

Sådan lød to spørgsmål til den ansvarlige minister, Sophie Løhde fra Folketingets Børne- og socialudvalg.

Og ministeren er opmærksom på problematikken

- Jeg er opmærksom på problemerne med, at begge forældre ikke altid modtager post om fælles børn, og Digitaliseringsstyrelsen har igangværende drøftelser med diverse ministerier, KL og Danske Regioner om mulige løsninger, forklarer Sophie Løhde.

Forældremyndighed til børn født efter 2004 findes i CPR

Ministeren forklarer videre, at der per automatik ikke sendes information til begge forældre via Digital post – selv om der rent teknisk er mulighed for det i systemet.

Desuden understreger hun, at siden ændringer i CPR-loven er registrering af forældremyndighed blevet foretaget siden 2004.

Der er altså for børn født efter maj 2004 registreret forældremyndighed i CPR, og det er for disse børn muligt at hente oplysninger om forældremyndighed i CPR, hvis en myndighed vurderer at have behov for det i sagsbehandlingen.

Her kan myndigheder altså hente oplysninger, hvis de ønsker at sende information ud til begge parter.