Karina Jørgensen i praktik

Karina Skovgaard Jørgensen, formand HK Kommunal Midt, var en dag i praktik hos Andreas Simon Rosenberg, TR i Odense Kommune, for at lære hvordan en arbejdsdag er for ham.

 

   - Karina skrev ud og spurgte, om der var nogen, der ville have en formand som hende i praktik. Hun kommer fra OUH og sygehusvæsenet, og jeg ville da gerne være med til at give Karina lidt indblik i, hvordan den kommunale virksomhed fungerer. Jeg synes, det var et fedt initiativ fra Karina, at hun kastede den bold op, og jeg håber, at dagen gav hende en indsigt i det kommunale arbejde og i, hvad det vil sige at arbejde i en borgmesterforvaltning som her. Karina havde en meget pragmatisk tilgang til det og bad mig gøre, hvad jeg plejede at gøre, siger Andreas Simon Rosenberg, der arbejder i Økonomi og Effekt i Odense Kommune, hvor han samtidig er tillidsmand for HK’erne på Odense Rådhus. Han havde planlagt et praktikforløb for Karina Skovgaard Jørgensen, der varede hele dagen:

   - Jeg forsøgte at lave en afvekslende dag med både mødeaktivitet og driftsopgaver. Vi sluttede så praktikforløbet af med at holde vores klubmøde for HK’erne, så Karina også kunne hilse på HK-klubben.

 

Lærerigt for dagens gæst

For Karina Skovgaard Jørgensen, der var dagens gæst og praktikant, var praktikopholdet på rådhuset meget lærerigt:

   - Ideen med at tage rundt i praktik er at være klædt lige så godt på til at varetage vores kommunale medlemmers interesser, som jeg er på det regionale område, som jeg selv kommer fra. Derfor ville jeg gerne ud og lære noget om opgaverne, processerne og ikke mindst personerne ude i det kommunale system – og samtidig give dem mulighed for at lære mig at kende som en synlig og nærværende formand, der er der for dem, fortæller Karina:

   - Dagen hos Andreas og de kommunale på Odense Rådhus, der er én praktikdag ud af flere, gav mig endnu mere med tilbage, end jeg havde turdet håbe på. Jeg fik bekræftet mit indtryk af, at der er meget travlt på de kommunale arbejdspladser, hvor der er mange bolde i luften, men jeg oplever også gode samarbejdsflader og kollegialitet.

 

Karina Skovgaard Jørgensen

Andreas Simon Rosenberg viser Karina Skovgaard Jørgensen rundt i programmer og arbejdsgange, for at give hende et indblik i dagligdagen på Rådhuset.

 

Kompetence, travlhed og ligheder

   - Det er min tilgang, at jeg som sektorformand hele tiden er under oplæring. For vores medlemmer arbejder på områder, hvor der sker en stor og konstant udvikling i de her år. Den udvikling skal jeg følge med i ved selv at være i udvikling – og ved, som på den her måde, at komme ud og fornemme medlemmernes hverdag. For når du repræsenterer en gruppe mennesker, så bør du også tage ud og møde dem, siger Karina Skovgaard Jørgensen og tilføjer:

   - Jeg bliver rigtig pænt modtaget, når jeg kommer og bare forsøger at glide ind i medlemmernes hverdag. Jeg ser samtidig yderst kompetente mennesker derude, og så oplever jeg faktisk, at der trods alt er mange ligheder mellem det kommunale og det regionale område.