v/arbejdsmiljøkoordinator Steen Bonde Jensen

HK har stort fokus på det gode arbejdsmiljø. Det er vores opfattelse, at det gode arbejdsmiljø skabes ude på arbejdspladserne i tæt dagligt samarbejde mellem ledelse, tillidsvalgte og øvrige medarbejdere.

Det er derfor vores mål at understøtte dialogen lokalt og derved skabe et endnu bedre arbejdsmiljø, end i allerede har.

Vi har i år valgt at sætte fokus på det lange arbejdsliv med de muligheder og udfordringer, det giver, og kan i den forbindelse præsentere 4 oplægsholdere, der på hver sin måde vil sætte fokus på bevægelse, fastholdelse i arbejde hele livet, det lange livs udfordringer, fleksible arbejdskulturer og meget andet.

Der kommer meget mere, når vi nærmer os, men reserver allerede nu datoen og inviter din leder med.