En ny side med kompetenceprofiler, hverdagsdilemmaer og inspiration skal hjælpe medarbejdere og ledere med at sætte informationssikkerhed på dagsordenen i og omkring borgerservice.

På siden Erduaware.dk findes værktøjer, som henvender sig til alle typer medarbejdere og ledere, der har med borgernes data at gøre. Det er altså ikke bare medarbejderen med direkte borgerkontakt, som sikrer en stærk sikkerhedskultur, men f.eks. også borgerservicechefen, tolken og IT-medarbejderen.

Værktøj til MUS

På siden kan du blandt andet finde et værktøj, der gør det nemt for medarbejdere og ledere at sætte en samtale i gang om kompetencer i forhold til informationssikkerhed til en MUS-samtale eller på et personalemøde.

En række små videoer lægger op til diskussion om, hvordan I hos jer håndterer nogle af de dilemmaer, I kan stå i hverdagens kontakt med borgerne og deres data.

Endelig kan I finde inspiration fra andre kommuner – alle materialer er nemlig udarbejdet i samarbejde med en række kommuner, som på forskellig vis er langt med at udvikle deres kultur for informationssikkerhed.

Er du aware?

HK Kommunal har derfor sammen med KL og Viden på tværs lavet hjemmesiden www.ErDuAware.dk. Syv kommuner har medvirket. 

På hjemmesiden kan man:
• Få viden om, hvordan man skaber en informationssikkerhedskultur i borgerservice.
• Se tre små film om nogle af de dilemmaer, medarbejdere og ledere oplever i forbindelse med borgerbetjening.
• Se et kompetenceværktøj, der beskriver, hvad medarbejdere og ledere på forskellige niveauer skal vide og kunne arbejde med, når det gælder borgerdata og informationssikkerhed. 

 

 

Artiklen er opdateret 30. januar 2019