Kommunerne har mange tungtvejende grund til at lade deres ansatte kigge med på Facebook og andre sociale medier i arbejdet med at afsløre sociale bedragere. Der er nemlig hundrede af millioner kroner at hente til de slunkne kommunekasser, hvis arbejdet bærer frugt.

De kommunale sagsbehandleres forsøg på at hindre misbrug af offentlige ydelser bliver imidlertid ofte så ihærdige, at borgeres retssikkerhed bliver sat over styr. Det konkluderer tænketanken Justitia i en rapport.

Grænseoverskridende kontrolarbejde

Retsgrundlaget for kontrolarbejdet er ifølge Justitia så kompliceret og uklart, at kontrolmedarbejdere kommer til at udføre ulovlige observationer eller overvågning, der må anses for at være i strid med reglerne. Tænketankens vicedirektør, Birgitte Arent Eiriksson, mener ifølge Politiken, at kontrolarbejdet kan blive så grænseoverskridende, at der er tale om ulovlig kontrol.

Blandt rapportens eksempler på det, der af Justitia betegnes som grænseoverskridende adfærd, fremhæves en borger, der på et møde med kommunens sagsbehandler får fremvist 51 udprintede sider af sin egen facebookprofil to år tilbage i tiden.

Bedre rammer for kontrolindsatsen

Næstformand i HK Kommunal, Mads Samsing, støtter Justitias anbefaling om, at der bliver udarbejdet en generel vejledning for myndighedernes kontrolindsats, der klart fortæller, hvad kontrolmedarbejderen må og ikke må.

- Flere medlemmer har givet udtryk for, at de godt vil have klarere rammer. De føler sig i klemme, når de ikke ved, hvad de skal gøre i den enkelte situation. Så kan det blive op til den enkelte medarbejders personlige etik, og det bliver så inden for en ramme, som handler om, at man er ansat til at trække nogle penge hjem til kommunen. Og så har vi balladen, siger Mads Samsing.

Politikere forventer besparelser

I en stikprøveundersøgelse, HK Kommunal foretog i 2017, svarer ni ud af ti kontrolmedarbejdere, at de bruger Facebook eller andre sociale medier i deres arbejde med at observere borgere eller virksomheder.

Mange kontrolmedarbejdere mener ifølge stikprøveundersøgelsen også, at der i dag er større politisk forventning om besparelser på baggrund af øgede observationer og mere kontrol.

Blandt danskerne mener 51 procent, at de kommunale sagsbehandlere skal afholde sig fra at anvende Facebook til at tjekke borgerne. Omvendt mener 38 procent, at en sådan overvågning er helt i orden, viser en undersøgelse, Analyse Danmark foretog for Avisen.dk i februar 2017.

Artiklen er opdateret 30. januar 2019