Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev parterne enige om at oprette en helt ny fond, hvor du som statsansat vil kunne søge penge til din individuelle kompetenceudvikling som supplement til den, din arbejdsgiver har ansvar for.

Pengene i fonden vil være delt op i to puljer, ’kar’: et HK-kar og et kar for alle øvrige fagforbund i OAO-Stat. Opdelingen betyder, at HK Stat-medlemmer ikke længere skal konkurrere med andre statslige faggrupper om pengene.

Arbejdet med at få fonden gjort helt klar til at modtage og behandle ansøgninger er lidt længere undervejs end forventet, men en teknikergruppe nedsat af parterne i fællesskab er i fuld gang med at afklare de mange praktiske og tekniske spørgsmål, samtidig med at der har skullet ske en række politiske afklaringer, fortæller HK Stats formand Rita Bundgaard. Hun ser frem til at få fonden i drift.

- Kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse har stor betydning for HK Stats medlemmer, for at vi kan løse opgaverne bedst muligt – nu og på lidt længere sigt. Derfor er vi i HK Stat også meget aktive og optaget af, hvordan arbejdet med etablering af den nye fond skrider frem, siger hun.

Rita Bundgaard påpeger, at den nye statslige kompetencefond er et supplement til den kompetenceudvikling, som arbejdsgiveren allerede har ansvar for og til opgave at sætte i værk.

- Så selvom vi venter på fonden, er og bør der være fuld fart på kompetenceudviklingsinitiativer rundt omkring for HK’erne, siger hun. 

Det ved vi nu om fonden

 
  • Alle statsligt ansatte vil kunne ansøge om økonomisk støtte til uddannelses- og kursusgebyr, materialer, transport og ophold.
  • Det vil blive muligt at indsende ansøgninger løbende og at søge op til 25.000 kroner pr. kalenderår pr. medlem.
  • Medarbejder og leder skal have indgået aftale om et konkret kompetenceudviklingsforløb, inden medarbejderen søger.
  • Medarbejderudviklingssamtaler og udviklingsplaner er det naturlige udgangspunkt for ansøgningerne.
  • Lister over, hvilke kompetenceudviklingselementer der kan søges om støtte til, vil blive fastlagt i de enkelte fondsgrupper (puljer), hvor der vil være opmærksomhed på at løfte formelle kompetencer for flest mulige.
  • Parterne vurderer, at der tidligst er åbent for ansøgninger efter sommerferien 2019.

Parterne arbejder målrettet på hurtigst muligt at kunne åbne fonden. Det kræver blandt andet udvikling af et it-system for at gøre ansøgning og udbetaling så nem som mulig for medarbejdere og arbejdspladser.

Der vil i foråret blive lavet en hjemmeside, hvor du løbende kan finde mere information om fonden, fx tidspunkt for åbning af ansøgninger til fonden, link til ansøgningsskema og oplysninger om de uddannelser, der kan søges støtte til.

Derudover vil HK Stat informere om nyt via HK Stat medier og Facebook-siden.