Uenighed om ansættelseskontrakter i DSB

HK Trafik & Jernbane og HK Privat har været til møde i DI vedrørende udsendte ansættelseskontrakter for medarbejdere ansat før 1. april 2018.

Da DSB meldte sig ind i Dansk Industri, betød det, at der skulle tilpasses overenskomstmæssigt, mellem den tidligere organisationsaftale fra det statslige område til Industriens Funktionæroverenskomst på det private område. Det betyder at de overenskomstansatte medarbejdere på HK-området i DSB, skal have et nyt ansættelsesbrev, som beskriver vilkårene.

HK Trafik & Jernbane havde et møde med DSB om de forskellige ansættelsesbreve, hvor vi var enige om hovedparten af indholdet, dog med undtagelse af at alle var omfattet af § 11, stk. 6 i Industriens Funktionæroverenskomst om funktionsløn, hvilket betyder, at der ikke kan ydes overarbejdsbetaling.

Trods flere møder mellem HK Trafik & Jernbane og DSB, så blev vi ikke enige og derfor måtte uenigheden afgøres på et højere niveau, hvor HK Privat og Dansk Industri (DI) inddrages.

Faglig sekretær Michael Nielsen udtaler, at DI anerkendte, at hvis den enkelte medarbejder ikke tidligere har været omfattet af reglerne om ingen øverste arbejdstid efter statens regler, er man berettiget til overarbejdsbetaling eller afspadsering.

Derudover var der enighed om, at hvis du tidligere var ansat uden øverste arbejdstid, er tilpasningsprotokollatet gældende og du er omfattet af §11, stk. 6. opsummerer faglig sekretær Michael Nielsen.

Hvis du tidligere, altså før DSB meldte sig ind i DI, ikke var omfattet af regler om ingen øverste arbejdstid, skal du heller ikke være det fremover. Hvis der på din ansættelseskontrakt står at du er omfattet af §11, stk. 6, skal du kontakte din tillidsrepræsentant udtaler Michael Nielsen.

Er du i tvivl om du er ansat med eller uden højeste tjenestetid anbefaler HK Trafik & Jernbane, at du finder din gamle ansættelseskontrakt - altså den der var gældende inden overgangen til Industriens Funktionæroverenskomst - frem og ser hvad der står i den. Er du i tvivl, så tøv ikke med at kontakte din tillidsrepræsentant slutter Michael Nielsen.

Kontorelever i DSB.

Ligesom med ansættelseskontrakterne blev kontoreleverne også omfattet af tilpasningsprotokollatet, og begge parter var enige om, at elevernes løn ikke skulle reduceres siger Michael Nielsen.

Kontoreleverne gjorde i september måned opmærksom på, at de var blevet trukket for deres ”eget pensionsbidrag” med tilbagevirkende ikrafttræden til 1. april 2018, hvilket betød, at DSB tilbød en afdragsordning indtil gælden var bragt ned.

På trods af flere henvendelser til DSB, kom der ikke et klart svar og en forklaring fra DSB, hvorfor uenigheden måtte afgøres på et højere niveau, hvor HK Privat og Dansk Industri (DI) blev inddraget. På mødet i Dansk Industri oplyste DSB, at man i oktober måned 2018 havde efterreguleret Frit Valgs lønkontoen, hvorfor der ikke længere er noget udestående med kontoreleverne fortæller.

Det blev aftalt i DI, at DSB tager kontakt til eleverne snarest muligt, med henblik på at forklare hvad der er sket forløbet, slutter Michael Nielsen.

Uenighed om arbejdstid/Skiftehold i Passagerkredsen.

I forbindelse med tilpasningsforhandlingerne i Dansk Industri (DI) var det HK’s tilgang, at hvis de enkelte områder i DSB, eksempelvis Jernbanekredsen og Passagerkredsen optjente UA-tid efter Statens arbejdstidsregler, så var området også omfattet af skifteholdsreglerne, da man indgår i en plan med skiftende arbejdstider, efter de forskellige principper der gælder i § 15 efter Industriens Overenskomst.

HK Trafik & Jernbanes opfattelse er at der er tale om skiftehold med en reduceret arbejdstid på 35/37 timer, som erstatter UA-tiden efter Statens arbejdstidsregler. DSB har en opfattelse af at der ikke er tale om skiftehold.

Spørgsmålet blev drøftet, og det blev aftalt, at de lokale parter skulle genoptage sagen med henblik på at finde en løsning fortæller næstformand i HK Trafik & Jernbane Lone Riis.

Passagerkredsen vil hurtigst muligt afholde et orienteringsmøde for medlemmerne for at fremlægge en løsningsmodel, og herefter er det så op til DSB om de vil indgå en form for kompromis slutter Lone Riis.

Hvorfor er HK Trafik & Jernbane nødsaget til at gå til Dansk Industri stort set hver gang der skal laves aftaler i DSB.

Netop det spørgsmål stiller rigtig mange medlemmer, og forklaringen er faktisk ligetil. Egentlig ville vi rigtig gerne løse de forskellige problematikker ude i virksomheden helt lokalt, men det er bare rigtig svært fordi DSB står stejlt og ikke har tilbøjelighed til at give sig i forhandlingerne, siger afdelingsformand Dennis A. Jørgensen.

Derfor benytter vi de fagretlige regler som gælder på funktionæroverenskomstens område, hvorfor vi udarbejder uenighedsreferater med DSB, inden vi kan gå videre med sagen via HK Privat til DI tilføjer Dennis A. Jørgensen.

Når Dansk Industri og HK Privat er deltagere i møderne opnår vi gode resultater, hvilket kun kan være til gavn for medlemmerne, men ærgerligt for DSB, idet de jo kunne høste frugterne af et godt samarbejde med HK Trafik & Jernbane siger Dennis A. Jørgensen.