De lokale parter på en arbejdsplads kan ”rekvirere” bistand fra eksperter, der tilbyder rådgivning og inspiration til et bedre psykisk arbejdsmiljø inden for de fire temaer: Organisatoriske forandringer, faglige forandringer, vold og trusler og samarbejde, arbejdspladskultur og mobning.

Det er NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NIRAL-joblife eller RUC, Roskilde Universitet, der står for bistanden.

Det er de lokale parter, der i enighed kan bede om bistanden. De lokale parter er leder samt AMR og TR eller det lokale MED-udvalg, herunder et afdelings-MED eller institutions-MED.

Bistanden til arbejdspladserne sker efter ”først til mølle”-princippet. Der kan rekvireres tilbud frem til 31. marts 2021.

Der er sendt materiale til regionernes hoved-MED. Se brevet og materiale om tilbuddet her:

HK Kommunal har hørt om rigtig gode erfaringer fra TR og AMR fra arbejdspladser, der har fået bistand fra ekspertrådgivningen. Så overvej at gøre brug af det, hvis I har udfordringer. Det er et tilbud, der passer rigtig godt sammen med det fokus, der siden seneste kongres i HK Kommunal har været på arbejdsmiljøarbejdet.