Hvordan sikrer vi, at HK’erne får indflydelse på digitaliseringsprojekter? Hvordan spiller vi os på banen som FTR, og hvordan kan vores medlemmer komme i spil til fremtidens teknologiske løsninger?

Sådan lyder nogle af spørgsmålene, som alle HK Kommunals fællestillidsrepræsentanter vil behandle på det såkaldte Klub 120-møde i april. Der bydes på et varieret og spændende program, hvor deltagerne både får lov til at prøve kræfter med den nyeste teknologi og inspiration til, hvordan de selv kan gribe mulighederne for indflydelse i deres arbejde som tillidsvalgt.

De to dages program på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg, begynder tirsdag 9. april kl. 9.30 og afsluttes med stående frokostbuffet onsdag middag. Hele programmet kan ses her
Tilmelding skal ske via MitHK på dette link.

OBS!
Vær opmærksom på, at deltagerkredsen for KLUB 120 er fællestillidsrepræsentanter, medlemmer af afdelingssektorbestyrelser og forbundssektorbestyrelsen. Tilmeldingerne bliver gennemgået og vurderet, så der sikres en bred deltagelse fra alle kommuner og regioner. Alle tilmeldte får besked om deres endelige deltagelse senest 28. marts 2019.

Alle tillidsrepræsentanter blev allerede 7. december orienteret om Klub 120-mødet via TS-net. Denne nyhed bliver også distribueret til alle via TR-nyhedsbrevet 5. februar 2019. Når den ikke kun sendes til FTR, skyldes det, at medlemmer af forbunds- og afdelingssektorbestyrelser som nævnt også er i målgruppen og bedst nås via distribution til alle tillidsrepræsentanter.