Ansatte må gerne ytre sig - men ikke på regionens vegne 

Man må som en af godt 14.000 medarbejdere i Region Nordjylland gerne ytre sig offentligt om regeringens udspil til sundhedsreform - men man bør huske at pointere, at man udtaler sig som privatperson. Det slår Jørgen Krogh, sekretariatschef i regionshuset, fast. Tilgangen er, hedder det, at ’regionens hospitaler, virksomheder eller afdelinger har ingen holdninger til det konkrete politiske udspil.’ ’Hvis man vælger at udtale sig, skal man understrege, at man udtaler sig som privatperson med faglig indsigt,’ hedder det i guiden. Hos HK Kommunal i Nordjylland, der også organiserer de HK-ansatte i regionen, vendte formanden, Katharina Antonsen, mailen fra regionens ledelse, da hun forleden mødtes med HK's tillidsrepræsentanter. - Ingen oplevede mailen sådan, at de har fået mundkurv på. Jeg synes, det er fint, man præciserer, at den enkelte ansatte ikke kan udtale sig på regionens vegne, men samtidig understreger, at alle fortsat har ret til at ytre sig, siger HK-formanden.

Nordjyske Stiftstidende, Thisted Dagblad m.fl.
29-01-19

TV2 Fyn sætter fokus på tonen i det offentlige rum 

En undersøgelse fra HK Kommunal viser, at kommunalt ansatte HK’ere mange steder er udsat for hån eller trusler. Karina Skovgaard Jørgensen, formand for HK Kommunal Midt, er ret sikker på, at det skyldes et øget pres på såvel medarbejdere som borgere – blandt andet via regelstramninger. – Det er en meget uheldig tendens. Borgere bør lige tælle til ti, før de reagerer udadvendt. Og de skal huske på, at det jo er mennesker, der sidder der og arbejder, siger Karina Skovgaard Jørgensen og fortsætter: - Det er utilstedeligt, at man ikke kan gå på arbejde uden at risikere at blive truet eller chikaneret.

TV2 Fyn
28-01-19

Kommunalt ansatte hånes og trues

Det er ingen dans på roser at være kommunalt ansat. For der er langt mellem ros og anerkendende ord for det arbejde, kommunernes ansatte udfører for borgerne. Det viser en helt ny undersøgelse fra HK Kommunal. I undersøgelsen har man spurgt 850 HK-tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter om deres møde med borgerne i hverdagen. Og mens 41,6 procent kan berette om hån og nedladende kommentarer, har 15 procent oplevet direkte trusler i deres arbejde. Det er især i Borgerservice og integrationsafdelingerne, at det står rigtig slemt til med tonen fra borgerne. Her svarer over 80 procent, at de eller deres kollegaer skal lægge ryg til nedladende bemærkninger og hån. Over 40 procent af tillidsrepræsentanterne inden for integration, kontrolopgaver, ydelser og jobcentre svarer, at de eller kollegaerne oplever trusler, men også borgerservice og psykiatri ligger højt. 88 procent af de adspurgte svarer, at deres kommune har en politik for håndtering af trusler og chikane, og 8 ud af 10 tillidsrepræsentant mener, at der bliver taget hånd om kollegaer, der udsættes for chikane eller trusler.

TV2 Fyn m.fl.
28-01-19

Justitia: Kommunal kontrol går for vidt 

Kommuners forsøg på at hindre misbrug af offentlige ydelser bliver ofte så ihærdige, at borgeres retssikkerhed sættes over styr. Det fastslår tænketanken Justitia i en rapport. Justitia har især kigget på de sager, hvor borgere skal undersøges, fordi der er mistanke om fejludbetalinger eller snyd. Her er retsgrundlaget så kompliceret og uklart, at kontrolmedarbejdere kommer til at udføre ulovlige observationer eller overvågning, som må anses for at være i strid med reglerne, konkluderer tænketanken. Vicedirektør Birgitte Arent Eiriksson: - Der skal ryddes op i den kultur, der har udviklet sig på kontrolområdet, og som faktisk kan blive så grænseoverskridende, at der er tale om ulovlig kontrol. Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal: - Flere medlemmer har givet udtryk for, at de godt vil have klarere rammer. De føler sig i klemme, når de ikke ved, hvad de skal gøre i den enkelte situation. Så kan det blive op til den enkelte medarbejders personlige etik, og det bliver så inden for en ramme, som handler om, at man er ansat til at trække nogle penge hjem til kommunen. Og så har vi balladen, siger Mads Samsing.

Politiken
27-01-19

Kommunen siger nej til forsøg 

De 18.000 ansatte i Aalborg Kommune ønsker sig ikke et pilotforsøg med fleksibel arbejdstid, som Københavns Kommune ellers har indført. Faktisk mener kommunens hovedmedarbejderudvalg (HMU), at der allerede i dag er mulighed for fleksibel arbejdstid. På medarbejdersiden er man altså godt tilfreds med tingenes tilstand. - Vi mener, at vi faktisk har fleksible muligheder allerede i dag, siger Susanne Thorsø, der er fællestillidsrepræsentant for de HK-ansatte. Hun peger på, at en lille del af personalet - de teknisk-og administrative ansatte - har muligheden for flekstid. Men der er også andre muligheder i kommunen. -Vi har mulighed for at gå op og ned i tid. Ledelsen ser velvilligt på at gå ned i tid, hvis din livssituation gør, at du har brug for at gå ned i tid. Hun fortsætter. - Der er også nogle, der går op i tid, for vores overenskomster har nogle aftaler, der siger, at hvis nogle vil arbejde mere end 37 timer om ugen, så er der også mulighed for det. 

Nordjyske Stiftstidende
27-01-19

S-formand tager afstand fra fyringer 

Leif Skaarup, formand for socialdemokraterne i Mariagerfjord Byråd, tager kraftigt afstand fra fyringen af en række tillidsvalgte i Mariagerfjord Kommune. Han mener, opsigelserne har skabt utryghed blandt de ansatte. Denne utryghed er politikerne efter hans mening nødt til at adressere: -Vi skal have skabt større tryghed i ansættelsen. En løsning kunne være, at der skal skabes større forståelse for, at tillidsvalgte bruger tid på at kompetenceudvikle sig inden for deres almindelige job. Måske skal der lægges en uddannelsesplan for dem, foreslår Leif Skaarup. Status er nu, at to sager er afsluttet med omplacering, to er fratrådt via lokalt indgået fratrædelsesaftale, og to sager kører videre med centrale forhandlinger. De to uafklarede sager drejer sig om et HK-medlem og et medlem af Danmarks Lærerforening.

Nordjyske Stiftstidende, Thisted Dagblad
26-01-19

Retssikkerheden er på spil med ny forvaltningslov 

Debatindlæg af Mads Samsing, næstformand HK Kommunal, Birgitte Eiriksson, vicedirektør tænketanken Justicia m.fl. Regeringen er ved at ofre borgernes tillid til det offentlige på effektiviseringens alter. I bestræbelserne på at gøre lovgivningen digitaliseringsklar vil regeringen ændre forvaltningsloven. Regeringen foreslår for det første at ændre i reglerne om partshøring. Det handler om, at borgerne oplever at blive inddraget i egen sag, lyttet til og respekteret. Det er afgørende for borgernes tillid til den offentlige sektor, og det må vi ikke ofre på effektiviseringens alter. Det samme gælder den anden del af forslaget, der handler om obligatorisk digital kommunikation. Det er imidlertid et godt princip, at borgere kan henvende sig til forvaltningen i den form, som de selv ønsker. Hvis den digitale indgang i stadig flere tilfælde bliver den eneste indgang, er vi især bekymrede for, at borgerne ikke får en generel, helhedsorienteret og individuel rådgivning og vejledning. Der bliver pillet ved noget helt grundlæggende med stor risiko for, at det forringer borgernes retssikkerhed og får negativ betydning for borgernes oplevelse af forvaltningen som fair og retfærdig.

Politiken
24-01-19

En sundhedsreform på Løkke og fromme 

Debatindlæg af Bodil Otto, formand HK Kommunal, Mona Striib, formand for FOA, Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen og Helga Schultz, formand for Yngre Læger. Vi er enige i, at det er afgørende at se på sammenhængen mellem det specialiserede hospitalsvæsen og det nære sundhedsvæsen. Men vi har svært ved at finde gode argumenter for en stor strukturreform. Det er svært at se, hvordan de problemer løses ved at fjerne de folkevalgte politikere i regionsrådene. Sundhedspersonalet er i forvejen presset til det yderste. Og med nye strukturer risikerer læger, sygeplejersker, lægesekretærer, social-og sundhedsassistenter og det øvrige sundhedspersonale at køre træt i årelange bureaukratiske ommøbleringer. Vi har brug for ro og ressourcer, hvis vi virkelig skal tage fat i de udfordringer, sundhedsvæsenet står overfor. Derfor er det også urovækkende, at der allerede så tidligt i processen er rejst alvorlig tvivl om finansieringen af reformen fra sundhedsøkonomer, kommunerne og regionerne. Vi har desværre meget dårlige erfaringer med store planer, der skal finansieres af fremtidige besparelser, som indregnes på forventet efterbevilling.

Avisen Danmark, Fyens Amts Avis, Fredericia Dagblad m.m.fl.
24-01-19

Fagforeninger luftede de røde faner i protest mod fyringer 

Over 100 tillidsfolk og kommunale medarbejdere trodsede onsdag eftermiddag kulden og luftede de røde faner foran rådhuset i Hobro for at vise deres utilfredshed med Mariagerfjord Kommune. Danmarks Lærerforening, 3F, HK Kommunal, FOA, Socialpædagogerne og Dansk Sygeplejeråd havde indkaldt til fælles støtteaktion for de fyrede tillidsmænd i Mariagerfjord Kommune. - Mariagerfjord Kommune har valgt at gå efter vores tillidsvalgte. Det kommer ikke til at gå ustraffet hen. Vi har en særlig beskyttelse på vores tillidsvalgte, og den skal Mariagerfjord Kommune også respektere, lød det fra Katharina Antonsen, formand for HK Kommunal Nordjylland. - Vi kommer til at gå efter den størst mulige kompensation, og vi er parate til at trække kommunen i arbejdsretten. Det her kommer ikke til at blive billigt for Mariagerfjord Kommune, sagde hun i sin tale foran rådhuset. Det blev modtaget med hujen og klapsalver i forsamlingen af vinterklædte demonstranter. Flere af dem var faglige repræsentanter fra Aalborg, Randers og Mors, der havde taget turen til Hobro for at vise deres sympati.

Nordjyske Stiftstidende, TV2 Nord, Thisted Dagblad m.m.fl
24-01-19

Offentlige ledere: Nej tak til detailstyring

Debatindlæg af Karin Termannsen, formand for chefgruppen i HK Kommunal, Anders Fløjborg, ledersektionen i Dansk Socialrådgiverforening m.fl. Det er positivt i regeringens Sammenhængreform, at regeringen i den grad anerkender betydningen af god offentlig ledelse for, hvordan borgerne i sidste ende oplever den velfærd, vi leverer hver eneste dag. Men også, at offentlig ledelse er en helt særlig disciplin med mange modsatrettede krav og mange stakeholders. Vi kan i den grad anerkende behovet for et opgør med den detailstyring, som har præget mange af de store velfærdsområder. Og vi ved fra vores dagligdag, at ønsket om i langt højere grad at kunne bringe medarbejdernes faglighed i spil er udtalt. Det vil også bane vejen for et større ledelsesrum. Og vi har et generelt ønske om at få sat den politiske ledelse langt højere op på dagsordenen. Det knytter sig blandt andet til detailstyringen af hele den offentlige sektor.

Altinget.dk
24-01-19

Massefyringer på skoleområdet 

Besparelser og faldende børnetal er årsag til, at 36 ansatte i Svendborg Kommunes folkeskoleområde mister jobbet. Nanna Lohman, skolechef i Svendborg Kommune: - Skolerne har meldt ind, hvor mange lærere de får i overskud i det kommende skoleår, og det drejer sig om 30, siger skolechefen, som ydermere fortæller, at der også er to stillinger, der skal besættes, hvilket betyder, at i alt 28 lærere ved udgangen af januar vil få besked om, at de mister jobbet. Dertil skal lægges fem pædagoger og tre pædagogmedhjælpere, mens det endnu ikke er fastlagt, hvor hårdt besparelserne vil gå ud over det administrative personale, HK'erne.

Fyens Stiftstidende, Fyens Amts Avis 
24-01-19

Kras kritik af BRKs personalepolitik

Bornholms Regionskommune holder ikke overenskomsten og politikerne træffer beslutninger hen over hovedet på medarbejderne. Sådan lød den krasse kritik fra Karen Lynn Jacobsen, der er tillidsrepræsentant, da hun på HK Bornholms Årsmøde aflagde beretningen fra HK Kommunal. Karen Lynn Jacobsen nævnte, at politikernes hurtige beslutninger er med til at skabe mistillid. - I vores MED-aftale skal man informere og involvere inden beslutninger bliver truffet og det er i bund og grund her udfordringen ligger. Fordi vi gang på gang oplever, at beslutninger, herunder politiske, bliver truffet, inden man har behandlet punktet i MED og det er netop det som skaber manglende tillid på øens største arbejdsplads og dermed manglende tillid til vores folkevalgte.

Bornholms Tidende m.fl. 
24-01-19

Fagforeninger vil demonstrere foran rådhuset i Hobro 

Danmarks Lærerforening, HK Kommunal, FOA, Socialpædagogerne og Dansk Sygeplejeråd indkalder nu til en fælles støtteaktion for de fyrede tillidsmænd i Mariagerfjord Kommune. -Vi opfordrer alle til at komme og vise deres sympati. 
Demonstrationen er ikke kun for tillidsfolk. Vi håber, politikerne i økonomiudvalget bliver opmærksomme på, at sagen her er større end som så, siger Kenn Andreasen, formand for FOA Mariagerfjord. Formand for HK Kommunal, Katharina Antonsen, og Emil Olsen, formand for 3F Aalborg Ungdom, vil holde tale ved støtteaktionen. I alt seks tillidsvalgte i Mariagerfjord Kommune har fået en fyreseddel i forbindelse med en større afskedigelsesrunde i fjordkommunen, der skal spare 123 millioner kroner på 2019-budgettet. Der er lavet aftaler i fire af sagerne. De sidste to uafgjorte sager omhandler to tillidsrepræsentanter fra henholdsvis Danmarks Lærerforening og HK og skal afgøres i en faglig voldgift.

Nordjyske Stiftstidende, Thisted Dagblad m.fl.
22-01-19

Nej til sundhedsreformen: Stop nu angrebet på vort lokale demokrati 

Debatindlæg af Kaj Møldrup Christensen fhv. borgmester og medlem af regionsrådet for Region Midtjylland (S). Toppen af Venstre med Lars Løkke Rasmussen i spidsen er gået i aktion for at kvæle en vigtig del af vort lokale demokrati og folkestyre, nemlig landets fem regioner, som en del af en sundhedsreform. Faktum er, at der løbende skal tages beslutninger om samling eller flytning af funktioner på sygehuse, ændringer af opgaver osv. Den slags vækker debat lokalt, og der er brug for et regionsråd med demokratisk legitimitet, som kan afveje hensyn til kvalitet, økonomi og borgernes behov for tryghed og nærhed. Allerede 1/ 10 2018 lød den klare melding fra de fem organisationer, som repræsenterer 110.000 ansatte inden for vort sundhedsvæsen, Sundhedskartellet, FOA, HK Kommunal/ Lægesekretærer, Overlægeforeningen og Yngre Læger: Vi er presset i dag. Brug ressourcerne på bedre behandling og pleje frem for nye strukturer - til gavn for patienterne. Spørg os, som lytter til patienterne i hverdagen.

Jyllands-Posten
19-01-19

Lægesekretærer kan aflaste læger og sygeplejersker 

Regeringen har fredag fremlagt en plan for, hvordan man vil skaffe flere læger, sygeplejersker og sosu-assistenter. En af de store udfordringer er imidlertid, at det kliniske personale har så mange administrative opgaver, at de stjæler personalets tid fra patienterne. Derfor opfordrer DL regeringen til at tænke lægesekretærerne ind i de nye opgaveløsninger. - Vi skyder os selv i foden, hvis vi kun har fokus på det kliniske personale. Rigtig mange undersøgelser viser, at både læger og sygeplejersker drukner i administrative opgaver, som tager deres tid fra patienterne. Derfor er man nødt til at tænke lægesekretærerne ind, når det handler om at skaffe flere hænder til patienterne, siger formanden for DL, Nathali Degn. Hun mener, der kan findes rigtig mange ledige hænder til sygehusvæsenet, hvis man går ind og analyserer på opgavefordelingen. - Mange af udfordringerne ligger jo i at udvikle og betjene IT-systemerne, koordinere patienternes behandlinger, journalisere m.v., så vi kan få det hele til at hænge sammen for patienterne. Og det er lige præcis den del, lægesekretærerne hurtigt og effektivt kan håndtere, siger Nathali Degn.

Avisen.dk m.fl.
18-01-19

Den frådende profet Bodil O

Bodil Otto, formand for HK Kommunal, kastede sig i går straks ud i et frådende angreb på regeringens forslag til en sundhedsreform. Patienter og ansatte bliver kastet ud i turbulens af en centralistisk og udemokratisk strukturøvelse. Sundhedspersonalet bliver kastebolde i en årelang ommøblering, forudser Bodil Otto. Nå? Bodil kan åbenbart se længere ud i fremtiden end mange andre, når hun taler om ' årelang ommøblering' og kastebolde og centralisme? De store sygehuse kører jo videre stort set som nu, bare uden regionspolitikerne. Til gengæld skal Bodil Otto indstilles til årets ekko-pris: Hun lyder sjovt nok fuldstændig som Mette Frederiksen i denne sag, inden der sådan set er helt klarhed over, hvad der skal ske.

Ekstra Bladet
17-01-19

Reformen før valgkampen 

Det var uden overraskelser i ærmet, at regeringen onsdag præsenterede sit udspil til en sundhedsreform. Der er gode elementer, men også klare udfordringer, lyder den umiddelbare reaktion fra bl.a. Kræftens Bekæmpelse og Danske Patienter. Sidstnævnte fremhæver, at politisk ledelse er nødvendig, da sundhed ikke altid er en god forretning. FOA og HK er hurtige til at aflive udspillet med bemærkninger om, at sundhedssektoren er underfinansieret, og at der er mere brug for arbejdsro end strukturreform. Meldingen er ikke overraskende, til gengæld er den politisk. Vi har stor respekt for de politikere, som har ledt regioner og sundhedsvæsen til, hvor begge dele er i dag. Regionerne er dog ikke blevet folkeeje. Vælgerne er mere optaget af, om sundhedssystemet virker, end hvem der leder det. 

Frederiksborg Amts Avis, Sjællandske m.fl.
17-01-19

Sundhedsvæsenets medarbejdere: ’Man laver en udemokratisk struktur-øvelse’

Regeringens sundhedsreform betyder et farvel til de folkevalgte politikere i regionsrådene. Det bekymrer medarbejdernes faglige organisationer. I HK, der organiserer de administrative medarbejdere på de danske hospitaler og lægehuse, er man nervøs for fremtiden for den demokratiske medindflydelse i sundhedsvæsenet: - Den demokratisk valgte del forsvinder, og det bliver styret centralt, hvem der skal sidde og varetage vores sundhedssystem i hele landet. Det er medindflydelsen, som vi er bekymret for, siger Lene Buhl, der er formand i HK Kommunal MidtVest. Hun oplever, at medarbejderne i sundhedsvæsenet er mere end mætte i forhold til flere strukturændringer i sundhedssystemet: - Jeg mener, det er at skyde meget forbi skiven. Man laver en udemokratisk struktur-øvelse. Jeg tror ikke på, at det er endnu en strukturreform, der giver os flere sygeplejersker og læger, eller at vi kan effektivisere mere på den bane. Jeg frygter, at det bliver en spareøvelse og en skrivebordsøvelse, lyder det fra Lene Buhl.

PioPio.dk
16-01-19

HK: Sundhedsreform med sygdomstegn 

- Får Løkkes sundhedsudspil ben at gå på, risikerer sundhedsvæsenet at blive kastet ud i en centralistisk og udemokratisk strukturøvelse, hvor patienter og vores i forvejen pressede sundhedspersonale bliver kastebolde i en årelang ommøblering. Sådan lyder det fra HK Kommunals formand, Bodil Otto, om regeringens sundhedsudspil. En nedlæggelse af regionerne vil ifølge Bodil Otto betyde, at borgerne mister muligheden for at stille beslutningstagerne til ansvar for styringen af det lokale sundhedsvæsen. - Dertil kommer, at sundhedspersonalet er presset til det yderste. Og uden valgte politikere risikerer læger, sygeplejersker, lægesekretærer og det øvrige sundhedspersonale at løbe forgæves i bureaukratiske labyrinter, hvis de vil råbe vagt i gevær over urimelige arbejdsforhold eller tåbelige arbejdsgange, siger HK Kommunals formand. Hun peger på, at Løkkes sundhedsudspil vil give betydeligt større geografiske uligheder, end det i dag er tilfældet med den regionale styring. - Vi kæmper med, at vores sundhed er underfinansieret. Den udfordring løser man ikke ved at kaste sundhedsvæsenet ud i mere turbulens, siger HK Kommunals formand.

Avisen.dk m.fl.
16-01-19

Forkert og urealistisk at styre al sundhed fra Borgen 

Debatindlæg af Kaj Møldrup Christensen, fhv. medlem af og regionsrådet, Midtjylland. Lars Løkke Rasmussen møder massiv modstand under forsøget på at udslette en vigtig del af vort lokale demokrati og folkestyre, nemlig landets fem regioner, som en del af en sundhedsreform. Det er helt urealistisk, at politikere på Christiansborg vil kunne tage den dialog med udgangspunkt i de meget nære forhold. Allerede 1. oktober 2018 lød den klare melding fra de fem organisationer, som repræsenterer 110.000 ansatte inden for vort sundhedsvæsen, Sundhedskartellet, FOA, HK Kommunal/Lægesekretærerne, Overlæge-foreningen og Yngre Læger: Vi er presset i dag. Brug ressourcerne på bedre behandling og pleje frem for nye strukturer -til gavn for patienterne! Der er udfordringer i sundhedsvæsenet, men regionerne løser i grove træk deres opgaver udmærket, og det sidste, der er brug for, er en ny stor reform, som kommer til at trække en masse kræfter ud af systemet.

Avisen Danmark, Fyens Amts Avis m.fl.
15-01-19

Regionernes fremtid

- Regionerne har leveret varen på stort set alle områder. Det er alle eksperter enige om. Og de udfordringer med mangel på sammenhæng i behandlingen, regeringen henviser til, vedrører kun fem procent af patienterne. Alligevel vil regeringen kaste hele sundhedsvæsenet ud i en unødvendig strukturreform. Det hænger ikke sammen, siger Bodil Otto, formand for HK Kommunal, og fortsætter: - Hverken patienter eller sundhedspersonale er tjent med endnu en omstrukturering, der vil få personalet til at halse efter de opgaver, de i forvejen har svært ved at nå. Med de nødvendige hænder kan sundhedspersonalet levere uden en nyttesløs og udemokratisk strukturreform.

TV2 News
12-01-19

80 HK-jubilarer fejres i Kolding

Ikke færre end 80 personer har meldt deres ankomst, når HK Sydjylland lørdag 19. januar kl. 10.30 fejrer sine jubilarer i Kolding. De trofaste HK'ere bliver budt på buffet, hyggeligt samvær og måske et møde med gamle kolleger, og de får alle overrakt en jubilæumsgave. Desuden holder Lene Roed, formand for HK Kommunal Sydjylland, en tale for jubilarerne. Jubilarfesten er en årlig og meget populær begivenhed blandt HK Sydjyllands medlemmer. Ud over festen i Kolding er der samme dag og lørdag 26. januar lignende arrangementer for jubilarer i Vejle, Esbjerg, Sønderborg, Rødekro og Horsens. I alt 423 HK-jubilarer kommer til de seks jubilarfester i Sydjylland.

Jydske Vestkysten m.fl.
08-01-19

Strukturbingo er ikke løsningen 

Kronik af Hans-Henrik Hansen, formand HK Kommunal Østjylland. Skal vores sygehuse i Aarhus, Randers, Silkeborg, Hammel og Psykiatrisk Hospital fremover styres af statslige embedsmænd og opkomlinge fra erhvervslivet? Nej bestemt ikke, siger landets førende sundhedseksperter. Også et nej fra mig og vores mange medlemmer, ansat i Region Midtjylland. Vores højlydte nej skyldes, at regeringen nu pønser på at aflive vores politisk valgte regionsråd. Men uden vores demokratisk valgte politikere, er der ingen, der for alvor kan stilles til ansvar for, om der er en ambulance mere eller mindre i Østjylland. Og uden valgte politikere risikerer sundhedspersonalet at løbe forgæves i forskellige bureaukratiske labyrinter, hvis de vil råbe vagt i gevær over urimelige arbejdsforhold eller tåbelige arbejdsgange. Vores regionale sygehuse til trods for en skrabet økonomi i den grad har leveret varen. I HK Kommunal siger vi: Det er hul i hovedet at kaste sundhedsvæsenet ud i mere turbulens med en nyttesløs og formentlig meget dyr reform, hvor vores demokratisk valgte regioner er i spil. For vores østjyske sygehuse har mest af alt brug for arbejdsro og tilstrækkeligt med resurser. En hurtig omgang strukturbingo er ikke løsningen på udfordringerne - især ikke i sundhedsvæsnet.

Midtjyllands Avis m.fl.
05-01-19