Efter først otte år som næstformand og derefter 11 år som formand har Bodil Otto tilkendegivet, at hun ikke genopstiller som formand på HK Kommunals næste kongres, der afholdes 26.- 28. januar 2020 i Nyborg. Her skal de 500 deltagere vælge både formand og næstformand, og helt frem til, at valgene finder sted på kongressen, kan kandidater til begge poster oplyse, at de stiller op.
HK Kommunals sektorbestyrelse anbefaler dog, at alle kandidater melder deres kandidatur inden 2. september 2019. Det fremgår af en procesbeskrivelse, som sektorbestyrelsen vedtog på sit møde i januar.

Formålet med den vedtagne proces er, at alle kandidater får lige vilkår i præsentationen af deres holdninger og værdier, og at de kan nå at deltage i valgmøder i HK-afdelingerne og blive præsenteret i HK Kommunals medier, dvs. Kommunalbladet, nyhedsbrev og blog.

Valg handler ikke kun om personer

En grundig præsentation af kandidaterne bidrager også til, at mange medlemmer og tillidsvalgte engagerer sig i diskussionen af HK Kommunals indsatser i den kommende kongresperiode. Sektorbestyrelsen forventer, at alle syv afdelinger arrangerer møder, hvor interesserede medlemmer kan møde kandidaterne og har mulighed for at stille spørgsmål og komme i dialog. Disse møder kan som udgangspunkt finde sted i oktober, november og december.

I Kommunalbladet vil kandidaterne blive præsenteret i det nummer af bladet, der omdeles frem til den 4. oktober. Også af hensyn til produktionen af bladet er det vigtigt, at kandidater melder sig inden 2. september.

Indtil nu har Lene Roed, formand for HK Kommunal Sydjylland, meddelt, at hun stiller op som formand, og Mads Samsing genopstiller som næstformand. Kandidater kan melde deres kandidatur til Kongressekretariatet, mail: Winnie.Nederby@hk.dk