Et nyt nyhedsbrev til HK Kommunals 1.200 tillidsrepræsentanter udkommer for første gang 5. februar 2019. Ambitionen er, at det vil blive oplevet som det centrale sted at hente ny viden, som er vigtig i arbejdet for medlemmerne.

Anledningen til fornyelsen er lukningen af TS-net, HK Kommunals hidtidige kanal til TR-kommunikation. Leverandøren har opsagt kontrakten på TS-net, fordi dette mailsystem er for dyrt i drift og ikke længere tidssvarende.

Der har været afviklet to workshops, hvor repræsentanter for tillidsrepræsentanterne har leveret god inspiration til både indhold og formidling. Disse input har ført til overvejelser, der kort fortalt handler om

  • at det nye nyhedsbrev skal samle informationer, der tidligere blev udsendt fra forskellige dele af HK Kommunals sekretariat. Det gælder både faglige informationer om overenskomstmæssige forhold (det tidligere TR Faglig Info) samt personalepolitiske informationer. Det skal sikre, at informationerne bliver mere overskuelige.
  • at sørge for en god sammenhæng mellem nyhedsbrevet og den information, der kan findes på HK Kommunals hjemmeside og på Tillidsvalgte-portalen. Modtagerne har ikke altid brug for nyhedsbrevets informationer i samme øjeblik, de modtagerne dem, men så skal de vide, hvor de kan genfinde dem.
  • at tilstræbe, at nyhedsbrevet har stor nytteværdi for modtagerne. Det betyder, at nyhedsbrevets indhold i vid udstrækning tilføjes oplysninger om, hvad tillidsrepræsentanten helt konkret kan bruge informationerne til, og at der i mange tilfælde tilknyttes særligt materiale, som tillidsrepræsentanten let kan bruge i sin kommunikation med medlemmerne.
  • at gøre indholdet relevant for modtagerne, hvilket blandt andet betyder, at du fx ikke forstyrres af en indbydelse til arrangementer for regionsansatte, hvis du er ansat i en kommune. Eller orienteres om nye tiltag inden for fagområder, som du ikke er TR for.

Fagområder skal vælges i Mit HK

Det sidste stiller krav til, hvordan man som TR er registreret i HK’s medlemssystem. På Mit HK kan alle medlemmer tilføje oplysningerne om deres arbejdsområde. For tillidsrepræsentanter gælder det, at man skal markere alle de arbejdsområder, man er tillidsrepræsentant for. Det betyder nemlig, at man så kan være sikker på at modtage alle nyheder og informationer, der gælder for de arbejdsområder, hvor der er ansat kolleger, man repræsenterer.

Målretningen af informationer efter fagområder vil særligt blive benyttet for de personalepolitiske informationer som indkaldelse til fagkonferencer og nyheder inden for de forskellige fag. Når det gælder de overenskomstmæssige informationer, vil de normalt alene blive sendt til alle i kommunerne og/eller alle i regionerne. HK’s medlemssystemet rummer i forvejen oplysninger om overenskomstområder, så det er uproblematisk at målrette informationer til ansatte i henholdsvis kommuner og regioner.

For at være helt sikre på, at vigtige informationer når ud til alle berørte, vil det stadig kunne forekomme, at nogle tillidsrepræsentanter modtager nyheder om områder, de måske ikke oplever som superrelevante.

Flere indgange til informationerne

Et af kritikpunkterne fra tillidsrepræsentanter har været, at det kan være vanskeligt at finde informationer, når man har brug for dem. Det bliver der nu rådet bod ved hjælp af flere indgange til nyheder, der er sendt ud:

  • Næsten alle nyheder vil fremover være at finde på ”åbne” sider, der vil optræde i søgeresultater via søgemaskiner som Google.
  • En overskuelig emneoversigt for indholdet i hvert enkelt nyhedsbrev bliver lagt på TV-portalen med link til hver enkelt artikel.
  • Vigtige, ”langtidsholdbare” dokumenter vil blive lagt på TV-portalen, hvilket aktuelt er tilfældet med dokumenter om, hvordan TR skal forholde sig til EU’s nye persondataforordning.

Derudover kan modtagerne selvfølgelig gemme nyhedsbreve i deres eget mailarkiv og genfinde informationer ad den vej.

TR-nyhedsbrevet sammensættes af en redaktionsgruppe i HK Kommunals sekretariat i København. Tillidsrepræsentanter vil derudover fortsat kunne modtage nyheder fra andre dele af HK, fx forbundet, a-kassen og de syv afdelinger, via andre kanaler, blandt andet som segmenterede nyheder i det ugentlige torsdags-nyhedsbrev til alle medlemmer.

Nyhedsbrevet vil som udgangspunkt udkomme 10 gange om året. Nyhedsbrevet sendes til alle tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter. Suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter vil ikke modtage nyhedsbrevet. Som AMR vil man til gengæld kunne opleve, at viden og information på TV-portalen bliver udbygget og opdateret.