HK Kommunal og de andre organisationer i Forhandlingsfællesskabet indgik ved OK18 en aftale med KL og RLTN om at drøfte betydningen af den nye persondataforordning. På grund af forsinkelse i Justitsministeriets vejledning er der endnu ikke noget resultat af drøftelserne. Men når vi har hørt, at nogle arbejdsgivere ville ændre praksis i, hvad de udleverer, så har det været vigtigt for Forhandlingsfællesskabet at gøre helt klart, at

  • I MED-rammeaftalerne er arbejdsgiverne forpligtet til at udlevere oplysninger, så TR og MED-repræsentanter kan udføre deres opgaver. De oplysninger er arbejdsgiverne nu - ligesom før -forpligtet til at udlevere. GDPR-reglerne understøtter, at der kan behandles oplysninger, når de er fastlagt i bl.a. aftaler og overenskomster.

Se Forhandlingsfællesskabet udmelding her.

I forbindelse med en ansættelse på det overenskomstområde, du er TR for, har du selvfølgelig behov for bl.a. at få de relevante CV-oplysninger, der har betydning. Fx stillingsopslaget og ansøgers

  • kontaktoplysninger (navn, tlf. og mail)
  • oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse
  • tidligere stillingsindehavers løn og lønnen for ansatte i lignende stillinger

Det følger af MED-aftalen og af databeskyttelseslovens § 12. Der kan dog være private oplysninger i et CV, som ikke er relevante.

Oplysning om medlemskab af en faglig organisation kan man naturligvis ikke få fra arbejdsgiveren. Men du skal naturligvis tale med den, der skal ansættes, inden du som TR skal aftale lønnen.

Anvendelse af arbejdspladsens IT-udstyr

Det fremgår af MED-aftalerne, at en lang række oplysninger skal udveksles digitalt med TR, og det forudsætter tilgængeligt IT-udstyr på arbejdspladsen. Der er ikke lagt op til, at den hidtidige anvendelse og tilgængelighed skal ændres som følge af GDPR. Hvis du som TR oplever, at adgangen indskrænkes eller besværliggøres, så du ikke kan arbejde hensigtsmæssigt, fx hvis du ikke må opbevare oplysningerne som hidtil, så ret henvendelse til din konsulent i HK-afdelingen, så HK får et overblik over problemet.

Se HK’s politikker

Du har som TR i december måned fået tilsendt et omfattende materiale om GDPR og HK’s politikker. Det kan du finde under punktet GDPR på TV-portalen lige her. Du skal logge dig ind med dit Mit HK-login.

Tag kontakt til din konsulent i HK-afdelingen, hvis du får udfordringer med at få oplysninger eller andet i forbindelse med GDPR.