Medlemmerne fik ved OK18 enten en grundlønsforhøjelse eller en pensionsstigning. De træder i kraft fra 1. april 2019.

I både KL og Regionerne er der grundlønsforhøjelser på op til et halvt løntrin til alle over grundløn 12 og under grundløn 32. Som en særlig løsning for grundløn 12 stiger 6-trinstillægget efter 7 års erfaring til 7 trin, så de får 1 trin mere. Ansatte på grundløn 32 og derover får pensionsstigninger i stedet.

Se forbedringerne for de enkelte grupper i overenskomsterne i det særlige forord ”Nyt og vigtigt”, der er til hver enkelt overenskomst. Du kan få den trykte overenskomst i afdelingen. Du kan også se alle overenskomsterne og ”Nyt og vigtigt” på hjemmesiden her.

Grundlønsforhøjelserne og pensionsstigningerne sker automatisk og kommer med april-lønnen.

Grundlønsstigningerne og det ekstra trin til grundløn 12 er med ”fuldt gennemslag”, så alle med 6 trin får 1 ekstra trin oveni i den nuværende løn. Hvis ikke der er fuldt gennemslag, så kan det være, fordi der er en modregningsbestemmelse i en lokal lønaftale. Støder du på det, så kontakt din konsulent i HK-afdelingen.

Særligt om socialformidlere

Der er aftalt en særlig grundlønsforhøjelse for socialformidlere i KL, så den laveste grundløn stiger fra grundløn 32 + 2.000 kr. til grundløn 34 + 2.000 kr. Grundlønsforhøjelsen sker i to step: I step 1 stiger alle på grundløn 32 + 2.000 kr. til grundløn 34, hvor der modregnes i lokale tillæg. Den nye lønsammensætning skal aftales, så det er klart, hvad der er modregnet i.

I step 2 får alle på grundløn 34 (nye og ”gamle”) et grundlønstillæg på 2.000 kr. med fuldt gennemslag.

Det er vigtigt at bruge de to step, så det sikres, at alle får en lønstigning på mindst 2.000 kr. (Alle beløb her er i grundbeløb pr. 31.3.2000).

Se her et eksempel på, hvordan det gøres.

Generelle stigninger kommer til oktober

Der plejer at være generelle lønstigninger til alle 1. april, men her i 2019 kommer de 1. oktober, hvor der er aftalt generelle lønstigninger på 1 pct., hvortil kommer reguleringsordningen.

Du kan selvfølgelig se de lønninger, der gælder frem til 1. oktober i lønoversigten her. Når vi nærmer os 1. april 2019 kommer der dog en ny lønoversigt med de nye grundlønninger og pensionsbidrag, som stiger pr. 1. april 2019.