Ideerne i Idébanken kommer bl.a. fra HK Kommunals tillidsrepræsentanter og er afprøvet på arbejdspladserne. Du kan fx få ideer til medlemsmøder, kontakten med nyansatte og udarbejdelse af årshjul.  Du kan også læse om, hvad der må videregives af oplysninger om løn, bl.a. set i lyset af Persondataforordningen (GDPR).

Idébanken er også en mulighed for at dele gode ideer med andre tillidsrepræsentanter. Det kan være, I har lavet en lønstrategi i klubbestyrelsen, lavet initiativer ift. medlemsinvolvering, arbejdet med ønstatistik eller nogle helt andre aktiviteter om lokal løn, som andre kunne lade sig inspirere af.

Lokal løn - det er en aftale

HK Kommunal har sat fokus på lokal løn gennem en særlig indsats: ”Lokal løn – det er en aftale”. Indsatsen skal bl.a. styrke lokal løn som en platform for indflydelse på arbejdspladsen og for kontakten med medlemmerne.

Som et led i indsatsen er der udarbejdet 10 politiske pejlemærker for arbejdet med lokal løn. Pejlemærkerne afspejler værdier og holdninger og handler bl.a. om kontakten til nyansatte, åbenhed, ligeværdighed i forhandlingerne og inddragelse af medlemmerne.

Læs mere om indsatsen og tjek ideer og værktøjer på Portalen for tillidsvalgte her. Du skal logge dig ind med dit Mit HK-login.

Regional aftale i OK18-farver

Den regionale Fællesaftale om lokal løndannelse er nu trykt i OK18-farverne. Du kan bestille den gennem din HK-afdeling ved oplysning af lagernr.: 4409010019. Du kan også se den på hjemmesiden.

Der er ikke aftalt ændringer i selve aftalen ved OK18.