Alle lokalt aftalte tillæg og kronetillæg i overenskomsterne er fastsat i et grundbeløb, så værdien reguleres løbende på samme måde som løn. I regionerne ændres grundbeløbet nu. Hidtil har grundbeløbet været fastsat pr. 31.3.2000. Nu ændres grundbeløbet til at være pr. 31.3.2018. Den aktuelle værdi af et tillæg ændres ikke.

Eksempel

En lægesekretær har et tillæg på 1.000 kr. (grundbeløb pr. 31.3.2000). Hertil kommer procentreguleringen. Pr. 1.10.2017 var den 34,4105%. Det er 344,11 kr.. Tillæggets aktuelle værdi var altså på 1.344,11 kr.

Fra 1. oktober 2018 blev grundbeløbet i regionerne ”nulstillet”, så det fremover er pr. 31.3.2018 (hvor satserne var dem, der gjaldt fra 1.10.2017).

De 1.000 kr. pr. 31.3.2000 hedder derfor nu 1.344 kr. pr. 31.3.2018.

1. oktober 2018 var procentreguleringen på 2,3%. Grundbeløbet på 1.344 kr. pr. 31.3.2018 skal derfor tillægges 2,3% og bliver aktuelt til kr. 1374,91.

Omberegner

Se lønoversigten for den aktuelle procentregulering. Der findes en omberegner fra gammelt til nyt grundbeløb. Find den her (i Excel).

Alle lokale aftaler om tillæg skal ikke laves om nu, men skriv det nye grundbeløb ind, når I alligevel (gen)forhandler aftalerne. Og husk altid at fremover at skrive ”grundbeløb pr. 31.3.2018” i en aftale, så der ikke er tvivl om niveauet.