Ved OK18 kom videreførelsen af SPARK ikke med i forliget, men efterfølgende blev organisationerne i Forhandlingsfællesskabet og KL enige om at fortsætte indsatsen frem til 2021.

SPARK er et tilbud til Trioen/MED på arbejdspladsen, der i enighed kan søge om bistand, når der er problemer. Trioen er samarbejdet mellem leder, TR og AMR.

Det er nyt, at SPARK også arbejder med alenearbejde og chikane, herunder seksuel chikane. Der arbejdes også fortsat med forandringer og omstillinger, samarbejde på arbejdspladsen, vold og trusler og arbejdets indhold, omfang og udførelse.

SPARK’s bistand består i, at de kommer ud på arbejdspladsen og støtter Trioen og MED i, hvordan de kan arbejde med problemerne. Evalueringen viser, at medarbejderrepræsentanterne og lederne, der har deltaget, kommer ud med ny viden og metoder til at styrke det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Det er den enkelte arbejdsplads, der kan søge bistand. Det er ikke noget, der skal ”godkendes” på et højere niveau. Og det er en støtte til den enkelte arbejdsplads. 

SPARK er ikke en myndighed, og er heller ikke udtryk for, at Forhandlingsfællesskabet og KL har ”overtaget” nogle opgaver i forhold til arbejdsmiljøloven. SPARK orienterer heller ikke andre om bistanden til de enkelte arbejdspladser.

Hvis du tænker, at SPARK’s bistand kunne være relevant hos jer, så se nærmere på vpt.dk/spark og drøft det med dine TRIO og MED-kolleger og send en ansøgning via dette link.

HK Kommunal har hørt om rigtig gode erfaringer fra TR og AMR fra arbejdspladser, der har fået bistand fra SPARK. Så overvej at gøre brug af det, hvis I har udfordringer. Det er et tilbud, der passer rigtig godt sammen med det fokus, der siden sidste kongres har været på arbejdsmiljøarbejdet.