Kontorfuldmægtig Michelle Danefeld Blach, der er tillidsrepræsentant hos Statsadvokaten i Viborg, syntes, at hun manglede indspark og viden fra andre tillidsrepræsentanter.

 

- Jeg følte mig lidt alene som tillidsrepræsentant og savnede nogle at sparre med, fortæller hun.

 

Michelle Danefeld Blach tog derfor kontakt til HK Stat MidtVest, hvor sektorformand Hans Christian Fløe og faglig konsulent Lilian Fredholm, tog opfordringen op og fik dannet et netværk for tillidsrepræsentanter under Justitsministeriets område i det midt- og vestjyske.

 

Der er tale om 11 tillids- og fællestillidsrepræsentanter, som arbejder hos Kriminalforsorgen, Civilstyrelsen, Nævnenes Hus, byretterne og Landsretten, Politiet og Statsadvokaten.

 

Michelle Danefeld Blach, Statsadvokaten i Viborg (fra venstre), Karen Holme, Retten i Viborg, Lene Møller, Retten i Holstebro, Lilian Fredholm, faglig konsulent, HK Stat MidtVest, og Ina Mosegaard, Midt- og Vestjyllands Politi, samlet til andet møde i netværket.

Michelle Danefeld Blach, Statsadvokaten i Viborg (fra venstre), Karen Holme, Retten i Viborg, Lene Møller, Retten i Holstebro, Lilian Fredholm, HK Stat MidtVest, og Ina Mosegaard, Midt- og Vestjyllands Politi, samlet til andet møde i netværket.

 

Gode erfaringer

Det er meningen, at netværksmedlemmerne skal mødes to gange om året, gerne på hinandens arbejdspladser. Der har allerede været holdt to møder, og erfaringerne er gode.

 

Det første møde foregik i HK-Huset i Herning og andet møde hos Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro, hvor fællestillidsrepræsentant Ina Mosegaard bød de andre velkommen.

 

Under frokosten gik snakken omkring blandt andet efteruddannelse, studierejser, udlicitering af opgaver, tiltrækning af nye medarbejdere og fastholdelse af allerede ansatte. Eftermiddagen var sat af til at snakke om forhandling af løn, inden turen gik tilbage til de forskellige arbejdspladser.

 

Se video og bliv klogere på, hvordan medlemmerne af netværket kan bruge hinandens viden og erfaringer:

 

Lyst til at netværke? Kontakt faglig konsulent Lilian Fredholm, HK Stat MidtVest, telefon 3364 1284.

 

Se andre tilbud til dig
Artiklen er opdateret 06. februar 2019

DU FÅR FAGLIGT FÆLLESSKAB

Vær med i det faglige fællesskab på din arbejdsplads. Det er dig og dine kolleger, der vælger tillidsrepræsentanten, der er HK’s lokale repræsentant. Og som kan hjælpe dig i dagligdagen. Et fagligt fællesskab er ikke blot faglig støtte – det er også socialt fællesskab, hvor du har indflydelse på aktiviteter og handlinger.