Troels Lund Poulsen

På det åbne samråd 6. februar sagde beskæftigelsesminister Troels Lund Pedersen blandt andet, at regeringen nu vil gøre noget ved forskellen mellem sygefravær i den offentlige og den private sektor. Klik på billedet og se samrådet på Folketingets hjemmeside.

Hvorfor kaldte regeringen for nylig i medierne forskellen på sygefraværet i den offentlige sektor og det private for ’uforklarlig’, når der er masser af forklaringer? Og kan det lade sig gøre at nedbringe sygefraværet, samtidig med at regeringen underfinansierer den offentlige sektor?

Sådan lød et par af spørgsmålene fra socialdemokraterne Leif Lahn Jensen og Benny Engelbrecht samt SF’eren Kirsten Normann Andersen, da Folketingets Beskæftigelsesudvalg 6. februar 2019 havde kaldt innovationsminister Sophie Løhde og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (begge V) i åbent samråd.  

De to ministre fastholdt – med udgangspunkt i en analyse fra Finansministeriet – at de ansatte i kommuner, regioner og stat er mere syge end privatansatte, selv når tallene bliver korrigeret for forskelle i arbejdsfunktioner, køn og andre faktorer. Men de reelle forskelle er ikke så store, som ministrene gav udtryk for i medierne først på året.

Læs også: En dag sygere end de privatansatte  

Ikke 6, men godt 3 dage

- Når man renser tallene, som det er gjort i rapporten, er forskellen ikke 6 dage, men godt 3 dage mellem sygefraværet i kommunerne og i det private. Og forskellen mellem ansatte i regionerne og ansatte i det private er ikke 5 dage, men godt 2 dage, sagde Troels Lund Poulsen.

- Mellem 55 og 60 procent af forskellen i sygefraværet mellem offentligt og privatansatte kan forklares ud fra forskel i opgaver og medarbejdersammensætning. Analysen kan ikke forklare resten af forskellen. Korttidssygefraværet er nogenlunde ens på tværs af sektorerne. Forskellen findes i det længerevarende og ofte mere alvorlige sygefravær, tilføjede han.

Skylder ansatte at gøre noget

Og den forskel vil regeringen gerne gøre noget ved – for de offentligt ansattes skyld, forklarede beskæftigelsesministeren. Blandt andet er der afsat 145 ekstra millioner kroner til at sætte ind, hvor sygefraværet er højest eller arbejdsmiljøet særlig belastet.

- Vi har på intet tidspunkt har haft et mål om at overdrive, vildlede eller manipulere med sygefraværet i den offentlige sektor eller for den sags skyld – som nogle har forsøgt at give udtryk for – anklage offentligt ansatte for at pjække.

- Regeringens fokus er rettet mod det sygefravær, som fx skyldes dårligt arbejdsmiljø og vilkår på arbejdspladsen. Det er ikke noget, som skal gemmes væk, men noget, vi skal gøre noget ved. Det skylder vi ikke mindst de offentligt ansatte i Danmark. Vi skylder dem at prioritere det i højere grad, sagde ministeren.

kærlighed til den offentlige sektor

- Det her er et udtryk for, at vi kerer os om de offentligt ansatte. Det er jo en kærlighedserklæring til den offentlige sektor. Vi gør det her, fordi vi mener, der skal sættes markant ind. Så i bund og grund skal man jo undskylde, at skiftende regeringer gennem mange år ikke har prioriteret det her tema, sagde Troels Lund Poulsen på samrådet.

Begge ministre sagde, at det først og fremmest er det en ledelsesopgave at tilrettelægge arbejdet, så man ikke bliver syg af det. Det gælder både private og offentlige arbejdspladser. Men sygefraværet i især det offentlige er også et stort samfundsansvar, sagde de.

Leif Lahn Jensen(S), der havde stillet nogle af dagens spørgsmål, kaldte diskussionen om sygefravær i det offentlige et "supervigtigt emne at diskutere".

Han sagde blandt andet:

- Ingen er uenig i, at sygefraværet skal ned. Vi er heller ikke uenige i, at man skal gøre mere for det,  og at ledelsen her har en utrolig vigtig rolle. Men vi er nødt til at kende de forskelle, der er på private og offentlige arbejdspladser. Og regeringen er nødt til at anerkende, at den offentlige sektor har været underfinansieret med den følge, at de ansatte skal løbe meget stærkere.

Underfinansiering ville ministrene ikke anerkende. Men de lovede, at penge, der spares på færre sygedage, vil tilfalde de områder, hvor pengene spares.

- Fraværet kan nedbringes ved en fokuseret indsats. De penge, der her kan frigøres, skal bruges lokalt i kommuner og regioner, sagde innovationsminister Sophie Løhde, der ikke talte specifikt om sygefraværet på de statslige arbejdspladser, som hun selv er øverste arbejdsgiver for.

HK Stat: Bevis jer kærlighed med penge

Rita Bundgaard, formand for HK Stat, opfordrer efter samrådet Troels Lund Poulsen, Sophie Løhde og hele regeringen til at bevise deres erklærede kærlighed til de offentligt ansatte på kontant vis:

- Det er positivt, at de to ministre erkender, at sygefravær påvirkes af ledelse og af de politiske rammevilkår for de offentlige arbejdspladser. Der er brug for at prioritere tid, ledelse og ressourcer. Ministrene og hele regeringen kan bevise deres kærlighed til ansatte i stat, regioner og kommuner ved at veksle den til kontanter. Stands de besparelser, som er med til at presse og stresse medarbejderne og i sidste ende gøre dem syge. Begynd med at droppe omprioriteringsbidraget på 2 procent hvert år. Det vil gøre en stor forskel, siger Rita Bundgaard.