Tine blev valgt ind i HK Kommunal Sjællands bestyrelse som suppleant ved sidste generalforsamling.

- Det vigtigste som ny i bestyrelsen er at acceptere, at der er rigtig meget, man ikke ved.

Sådan lægger Tine ud, da vi møder hende i frokostpausen til et strategiseminar i HK Kommunal Sjællands bestyrelse.

Bestyrelse til møde

 


Tine er fællestillidsrepræsentant i Holbæk Kommune og har ca. 20 år i bagagen som tillidsrepræsentant. Hun ved derfor rigtig meget om fagligt arbejde. Alligevel har hun i perioder været frustreret over at mangle baggrundsviden som ny i HK Kommunal Sjællands bestyrelse.

- En del af bestyrelsesarbejdet kører efter et årshjul: Der er generalforsamlinger, overenskomstforhandlinger, årlige handlingsplaner, konferencer osv. Det kører i en fast kadence. I begyndelsen var der meget, jeg skulle læse op på, men jeg har været igennem det første år, hvor alt var nyt, så nu har jeg lidt erfaring at trække på.

For Tine er det vigtigt at være velforberedt. Det tager tid, fortæller hun. For indimellem er dagsordenerne lange.

- Jeg bruger den tid, det tager at forberede mig til møderne, og det kræver sommetider at jeg bruger en aften eller to på det. Sådan er det. Jeg vil gerne byde ind med det, jeg kan, i bestyrelsen. Og jeg vil også gerne bruge mit bestyrelsesarbejde til at udvikle mig i mit job. Det kan jeg kun, hvis jeg tager bestyrelsesarbejdet alvorligt og forbereder mig.

Tine har indledt vores møde med undskyldende at fortælle, at hun er en kvinde af få ord. Hun er ikke vild med at være i fokus. For Tine er det medlemmerne og det faglige arbejde, det handler om – ikke hende eller bestyrelsen. Det bliver helt tydeligt, da vi spørger Tine, hvorfor hun valgte at stille op til en bestyrelsespost. Her kan Tine ikke skjule sit engagement:

- Jeg stillede op, fordi jeg føler, jeg kan bidrage med noget. For mig er det vigtigt, at vi har fokus på at klæde tillidsrepræsentanterne på til arbejdet for medlemmerne. Der er langt fra HK’s Hovedbestyrelse til de ansatte i kommunen eller regionen. Bestyrelsen skal være den røde tråd, der binder HK sammen og sørger for, at politiske beslutninger bliver omsat til konkrete handlinger på arbejdspladserne til fordel for vores medlemmer.

Spørger man Tine, er det bestyrelsens fornemste opgave at sørge for, at tillidsrepræsen-
tanterne har den viden, de har brug for til at bestride deres hverv. Det gør bestyrelsen blandt andet ved at holde konferencer om emner, som fylder på arbejdspladserne, og ved at lave strategier for det kommende års arbejde med udgangspunkt i tillidsrepræsentanternes ønsker.

- HK er til for medlemmerne. De har krav på, at vi er der, når de har brug for os. Og de skal have et hurtigt svar, når de har spørgsmål. Det er det nære på arbejdspladsen, der optager medlemmerne. Ferie, muligheder for uddannelse, arbejdsmiljø osv. Det er bestyrelsens opgave at omsætte kongressernes målprogrammer og politiske beslutninger til noget, medlemmerne kan se og mærke på arbejdspladsen. Det, synes jeg, er spændende, slutter Tine.

Tine har 3 gode råd til de kommende nye bestyrelsesmedlemmer:

  1. Spørg ind, hvis du er i tvivl
  2. Vær nysgerrig
  3. Byd ind – selvom du er ny i bestyrelsen, har du helt sikkert erfaring i bagagen.

Når man vælges som suppleant i HK Kommunal Sjælland, sidder man på posten i 1 år. Derfor er Tine Grodal på valg til den kommende generalforsamling.

Vil du gerne vide mere om arbejdet i HK Kommunal Sjællands bestyrelse, er du meget velkommen til at kontakte formand Michael Rosenberg på michael.rosenberg@hk.dk.

HK Kommunal Sjælland holder generalforsamling tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 17.30 i Næstved.