Delegeretmøde 2019

 

Sådan kommer du med

Der er flere muligheder for at blive valgt som delegeret:

\ Du kan blive valgt på et medlemsmøde i din lokale SAMDATA-brancheklub (se efter opslag om, hvornår din klub holder møde).

\ Du kan blive valgt af din lokale HK-klub på din arbejdsplads.

\ Du kan blive valgt, hvis du er på en arbejdsplads, som har mere end 10 HK-medlemmer, og der ikke er oprettet klub.

 

Hvis du er i tvivl eller bare gerne vil finde ud af, hvordan du kan komme med, kan du sende en mail til samdata@hk.dk - så finder vi ud af, hvilke muligheder du har.

 

\ Vi ses til delegeretmøde

 

Regler for valg af delegerede fremgår af vedtægternes § 4, stk. 2:

§ 4, stk. 2

Valg af delegerede:

1) Inden for hver brancheklub/afdeling vælges delegerede efter følgende retningslinjer:

Medlemstallet pr. 30. juni forud for delegeretmødet lægges til grund for valg af delegerede.

Umiddelbart efter opgøres et fordelingstal for brancheklubber og afdelinger ud fra: Antal medlemmer i SAMDATA\HK/antal delegerede ifølge regelsæt for landsklubber/ landsforeninger og tillidsrepræsentantkollegier(120), og dette er lig med det medlemstal, der svarer til én delegeret.

Der vælges én delegeret for hvert medlemstal, der svarer til én delegeret. 

 

Program

 

\ LØRDAG 4. MAJ
12.00 Ankomst og frokost
13.00 Åbning og velkomst ved formanden
15.00 Inspiration: Diversitet og digital sikkerhed på arbejdspladsen
17.00 Delegeretmødes genoptages
19.00 Middag
21.00  Ølsmagning Hyggelig og nærværende seance, hvor husets ølsommelier eller tjener vil fortæller om øllets historie, samt fremstillingsprocessen. Der vil være smagning af 5 forskellige slags, fra lys til mørk. Deltagerne er meget velkommen til at stille spørgsmål under seancen.

 

\ SØNDAG 5. MAJ
 09.00 Delegeretmøde genoptages
Ca. kl. 11 Sandwich to go

 

 DAGSORDEN

1. Åbning og velkomst ved formanden
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af dirigenter
5. Godkendelse af delegerede
6. Valg af stemmeudvalg
7. Bestyrelsens beretning
8. Debat om bestyrelsens beretning
9. Godkendelse af udtalelser
10. Brancheklubbernes beretninger
11. Orientering om økonomi
12. Vedtægtsændringer
13. Indkomne Forslag
14. Valg af:
      a. Formand
      b. Næstformand
      c. 2. næstformand
      d. Bestyrelse
      e. Suppleanter
15. Næste delegeretmøde
16. Eventuelt