Jane Foged har netop holdt afskedsreception efter 40 år i Aarhus Kommune. På vej ud ad døren, kommer den nu tidligere kommunale chef med en opfordring til de mange HK’ere, der har mere end svært ved at finde vej til skolebænken.

- Kom så af sted! Tag ansvar og bliv chef i dit eget liv, for ingen arbejdsplads kan på lang sigt bruge en medarbejder, der ikke vil uddanne sig, lyder den kontante besked.

Jane Foged er selv uddannet som kontorassistent i en privat virksomhed, der solgte tæpper, træsko og islandske sweatre, men siden gik turen til Aarhus Kommune, hvor hun arbejdede sig op til adskillige chefstillinger.

En vej, der har krævet mange timer på skolebænken gennem årene, men som har været det hele værd, mener hun.

- Som chef har jeg mødt rigtig mange, særligt kvindelige, HK’ere, der har haft meget modvilje mod efter- og videreuddannelse. Det er en stor skam, for hvis man ikke som minimum sørger for at vedligeholde sine kompetencer, så mister man helt enkelt værdi på arbejdsmarkedet, siger hun.

 

Jane Foged

Jane Foged

 

Jane Foged havde ikke været ansat i Aarhus Kommune længe, før hun fik mulighed for at uddanne sig til socialformidler. Siden er det blevet til flere andre både efter- og videreuddannelseskurser. Blandt andet en diplom i ledelse, der førte hende til flere chefstillinger i kommunen.

- Når man tager uddannelse, så investerer man i sin fremtid. Ja, du skal bruge noget fritid på det, men rigtig meget uddannelse kan kombineres med arbejdsopgaver. Arbejde og skole kommer dermed til at gå hånd i hånd. Du finder løsninger på arbejdsopgaver, mens du er i skole. Dermed viser du også arbejdsgiveren, at du er klar til flytte og udvikle dig, og det åbner muligheder for nye opgaver i jobbet, og større trivsel i hverdagen, mener Jane Foged.

Vælg din chef med omhu

Jane Foged anerkender, at vejen til skolebænken bliver lettere, hvis man har en chef, der bakker op om efteruddannelse. Det har hun selv haft gennem hele arbejdslivet.

- Derfor skal man vælge sin chef med omhu. Hvis en chef ikke vil give dig uddannelse, så er det et tegn på, at du skal finde et andet arbejde, siger hun.

Selv har hun opfordret sine ansatte til at komme af sted, vel vidende, at nogle af dem ville søge nye udfordringer, fordi de havde fået nye kompetencer.

- Som leder ved man godt, at der er en risiko for, at en medarbejder kommer hjem fra uddannelse og er blevet inspireret til at gå nye veje. Det må man som chef leve med, for hvis de ansatte ikke tager på uddannelse, så ender det måske i stedet med, at de skal fyres, fordi de ikke længere har de kompetencer, der er brug for, siger Jane Foged.

Hun har selv har haft alvorlige uddannelses-snakke med medarbejdere gennem årene. Blandt andre HK’ere, der bruger meget tid på at beklage sig over, at akademikere tager deres job.

- Glem nu hele den konflikt med akademikerne. HK’ere og akademikere er to forskellige medarbejdergrupper, der kan forskellige ting. Problemet er ikke akademikerne. Problemet er HK’erne. Det er et faktum, at arbejdsmarkedet hele tiden forandrer sig, og der bliver brug for nye kompetencer. Når HK’erne ikke vil tage efter- og videreuddannelse, så kan de jo ikke forvente, at de får de sjove opgaver, hvis der kommer en akademiker ind ad døren, som kan alt det, HK’eren ikke kan. Det kan være alt fra håndtering af sprog til it-kompetencer, siger Jane Foged.

Børn, familie og mangel på tid er ingen undskyldning

Hun sukker særligt dybt over de mange, især kvindelige, HK’ere, der siger nej til efter- og videreuddannelse og bruger børn, familie og mangel på tid, som undskyldning.

- Hvis du går mere op i forældreintra og farven på dit kaffebord, så er det på tide at komme af sted på efteruddannelse. Måske vil din mand også finde dig mere attraktiv, når du kommer hjem med ny viden og ny energi, siger Jane Foged, og uddyber:

- Det handler dybest set om at stille krav, ikke mindst til sig selv, men også til de chefer man vælger. At være aktiv på egne ambitioner. Vi HK-kvinder er rigtig gode til at have ambitioner på andres, og primært på familiens vegne, men måske er det på tide, at vi bliver en smule mere egoistiske, og også tænker på os selv. Så øvelsen er at overføre den "blækspruttefunktion", som mange kvinder stadig udøver i familien til også at blive en synlig kvalifikation i arbejdslivet. Det gavner ikke bare en selv, men også omgivelserne. Det ved jeg af erfaring, da jeg som chef i over 12 år havde en dygtig chefsekretær, som i den grad formåede at se foran mine opgaver og tilrettelægge en tålelig dagligdag for mig. Hun tog så en diplomuddannelse og lavede en ny karriere og desværre, eller skal jeg sige heldigvis, også den pris jeg måtte betale, når jeg havde en ambitiøs og dygtig medarbejder, siger hun.

Hun kender selv alt til livet som småbarns-mor, hvor tiden er knap.

- Jeg var enlig mor, da jeg tog en af mine uddannelser. Min datter gik i vuggestue og derfor var det umuligt for mig at deltage i undervisningen, der lå sidst på eftermiddagen. Men selv om jeg havde tårnhøjt fravær, så kom jeg igennem, fordi jeg havde en chef, der bakkede mig op og, ikke mindst, fordi ville, siger hun.

Uddannelse handler netop om at ville det, mener Jane Foged.

- Vi skal ikke alle uddanne os til chefer, men vi skal være chefer i eget liv. Det betyder, at vi skal tage ansvar for at holde os attraktive på arbejdsmarkedet. Børn er noget, der bliver ældre og arbejdslivet varer ved. Efter- og videreuddannelse er en af måderne at sikre, at du trives gennem hele arbejdslivet, og har muligheden for at gribe de chancer, der opstår, siger hun.

Skulle der sidde nogle enkelte rundt om på arbejdspladserne, der virkelig mener, at efter- og videreuddannelse ikke er noget for dem, så accepterer Jane Foged også det.

- Man kan sagtens være rigtig dygtig til det man gør og kan, selv om man ikke uddanner sig videre. Men hvis man træffer en beslutning om, at man ikke vil på efter- eller videreuddannelse, så skal man stå ved den beslutning og lade være med at være mavesur over, at alle de andre får de nye og sjove opgaver, siger hun.