Selv om det er fristende at skrive under med det samme, er det en rigtig god idé lige at sende ansættelseskontrakten ind forbi HK først.

FOTO: MARK KNUDSEN

Jobsamtalen med det lille smykkefirma var gået virkelig godt, og Henriette havde fået både sine lønkrav og ønsket om en ekstra uges ferie opfyldt. Det var en-25 timers stilling med masser af ansvar og selvstændighed, og den virkede helt perfekt.

Men da Henriette skulle læse ansættelseskontrakten igennem derhjemme efter samtalen, var hun ikke nået mange paragraffer frem, før hun sad og tænkte: ”Det her skriver jeg ikke under på!”.

- Der stod, at arbejdstiden udgjorde 25 timer om ugen – men også at medarbejderen var forpligtet til overarbejde i det omfang, der måtte være nødvendigt, uden særskilt vederlag, fortæller hun.

- Jeg arbejder altså ikke uden at blive kompenseret. Og det var jo slået op som en 25-timers stilling, så det burde arbejdet vel også fylde. Det gjorde, at jeg nærlæste resten af kontrakten lidt grundigere.

Fed følelse

Efter gennemlæsningen havde Henriette flere anmærkninger. Ikke mindst i forbindelse med, at hun gerne ville have mulighed for at oprette egen virksomhed ved siden af. Kontrakten indeholdt nemlig et langt afsnit om immaterielle rettigheder, som potentielt kunne skabe problemer.

Derfor valgte Henriette for første gang i sit arbejdsliv at sende en ansættelseskontrakt ind til HK. Hun sendte en mail med sine anmærkninger, og næste dag fik hun en opringning af faglig medarbejder Mia Mørch fra HK it, medie & industri Hovedstaden.

- Det var super fedt, at det gik så hurtigt. Vi talte sammen i omkring 45 minutter, og Mia gav mig ret i de ting, jeg var faldet over, plus hun havde også nogle input selv. Vi var rigtig godt på bølgelængde. Jeg mener, vi talte sammen en onsdag, og fredag havde jeg et færdigt kontraktforslag, jeg kunne sende tilbage til arbejdsgiver, siger Henriette.

- Det var da spændende at sende det af sted. Men det var også fedt at have følelsen af at holde på sit. Hvis jeg ikke have talt med HK, havde jeg nok været lidt mere nervøs ved at sende den retur. Men nu, hvor jeg havde Mia i ryggen, var det nemmere at stå ved det og sige, at de her ting synes jeg, vi skal have ændret.

Nemt at skrive under

Da Henriette ugen efter mødtes med arbejdsgiver, fik hun forelagt en ny kontrakt. Hun bladrede den igennem og kunne konstatere, at det så rigtig godt ud.

- Jeg fik det hele. De havde simpelthen implementeret alle mine rettelser, siger hun.

Overarbejde kunne nu afspadseres en til en. Lå det i weekenden, eller oversteg det tre timer ugentligt, ville hun blive aflønnet for det med et tillæg på 50 pct. Paragraffen om de immaterielle rettigheder var – som hun havde ønsket – fjernet helt. Alt var, som hun gerne ville – og nu var det en smal sag at skrive under.

Så nemt er det: Send din ansættelseskontrakt til imi@hk.dk – vi læser den hurtigt og vender tilbage til dig.

Her tre måneder senere fortæller Henriette hjemme ved middagsbordet, at hun er utrolig glad for det nye job – og for at hun sendte sin kontrakt til gennemlæsning.

- En anden gang vil jeg altid få tjekket min kontrakt af HK. Også hvis jeg ikke er utilfreds med den. Hvorfor ikke få nogen, der har forstand på det, til at tjekke den? Formuleringer som ”i henhold til Funktionærlovens bestemmelser” eller ”under skyldig hensyntagen til” kan være svære at afkode helt. Jeg betaler et kontingent til HK og kan lige så godt få pengene ud at arbejde, siger hun.

- Men det vigtigste, synes jeg, var det der med at blive bekræftet i, at man ikke bare skal lade stå til. Det er svært at sige nej, når man får tilbudt et job, så jeg tror, mange af os har tendens til at sige ja til noget, som kunne være endnu bedre. Man må godt sætte spørgsmålstegn ved sin ansættelseskontrakt.

 

4 væsentlige kontraktændringer, Henriette fik igennem

 
1. Udtrykkelig tilladelse til at drive virksomhed ved siden af sit faste job, så længe der ikke var tale om konkurrerende virksomhed.

2. Faste regler for afspadsering og kompensation ved overarbejde.

3. Præciseret og udførlig stillingsbeskrivelse. Blandt andet med en vigtig passus om, at ændringer i hendes arbejdsopgavers karakter skal følges af en lønregulering.

4. Et helt punkt om ”Immaterielle rettigheder” blev strøget fuldstændigt.

"Arbejdstiden er en af dem, jeg altid bider mærke i"

 

Faglig medarbejder Mia Mørch, som gennemlæste Henriettes kontrakt, læser typisk et par ansættelseskontrakter igennem om ugen.

Hvad ser du efter, når du gennemlæser en kontrakt?
Jeg har en tjekliste med ting fra Ansættelsesbevisloven, som en kontrakt som minimum skal indeholde – blandt andet opsigelsesvarsel og oplysninger om ferie. Det ser jeg efter, og så læser jeg selvfølgelig hele kontrakten igennem.

Hvor er der oftest noget at komme efter?
Arbejdstiden er en af dem, jeg altid bider mærke i. Står der noget om tidsrummet? Det bør altid være defineret. Nogle gange kan der også stå, at der forventes overarbejde uden ekstra betaling.

Hvad gør du i den type tilfælde?
Jeg spørger, hvad de har aftalt til samtalen. De har måske talt om så og så meget overarbejde, og det er fint, hvis lønnen modsvarer den arbejdstid, man forventes at lægge. Men det er vigtigt at få det på skrift, og hvis arbejdsgiver ikke er villig til at definere omfanget i en kontrakt, foreslår jeg, at man tager den på mail. Skriv til arbejdsgiveren: ”Bare lige for en god ordens skyld vil jeg opsummere, at vi har talt om sådan og sådan, blandt andet at overarbejdet højst svarer til for eksempel to-tre timer om ugen”. Og så vil jeg foreslå, at man aftaler afspadsering af overarbejdet.

Hvor tit finder du fejl i en kontrakt?
Meget tit. Det kan være alt fra en ugyldig konkurrenceklausul til reglerne for sygemelding eller ferie. Eller opsigelsesvarslet kan være for kort i forhold til Funktionærloven – det ser vi også tit. Det er måske en ud af 10 kontrakter, jeg slet ikke har nogen anmærkninger til. Jeg vil helt klart råde alle til at få deres kontrakt gennemlæst.

Hvordan foregår det i praksis, hvis man gerne vil have gennemlæst sin kontrakt?
Typisk får man kontrakten sendt hjem til gennemlæsning. Send den til imi@hk.dk, og skriv gerne, hvis du har en deadline. Men ellers hører du normalt fra os samme dag eller dagen efter.