Den nye ferielov, betyder ikke, at du fremover får mindre ferie – men i 2020 falder dagene anderledes. Det skyldes, at du fra 2020 vil optjene din ferie fra 1. september til 31. august med 2,08 dag pr. måned i stedet for som nu i kalenderåret januar til december med ret til at holde ferie årene efter i perioden 1. maj til 30 april. Fordi der er en overgangsordning fra 2019 til 2020, vil du i 2019 kun optjene ferie i 8 måneder til at holde ferie for i sommeren 2020. Det er 16,64 dag. Resten af feriedagene optjener du først fra september til december 2020.

Muligt at spare lidt ferie sammen

For nogle vil det være en mulighed at spare lidt ferie nu, og få op til en uge overført til næste år. Så det er altså i foråret 2019, du skal beslutte dig, hvis det er den vej, du vil gå. Det kræver dog, at din arbejdsgiver går med til sådan en aftale. Mange vil have en 6. ferieuge via deres overenskomst, og den forsvinder heller ikke, så mange vil have nogle af de dage at tage af i 2020. Endelig giver den nye lov også arbejdsgiveren lov til at lade medarbejderne holde feriedage på forskud, så hvis I kan blive enige, så kan du måske få lov til at bruge nogle af de dage, du optjener i slutningen af 2020 lidt før.

Nogle af dine feriepenge fra 2019 og 2020 får du først, når du går på pension

For at du ikke skal have ret til dobbelt ferie i forbindelse med den nye lov, så vil pengene for den ferie, du optjener fra september 2019 til august 2020 blive indefrosset i en fond, og du får først pengene, når du går på folkepension. Det kan lyde mærkeligt, men som reglerne er i dag, får man faktisk også først de sidste feriepenge, efter man er gået på pension.

Fra efteråret 2020 kan du holde opsparet ferie med det samme

Fra 1.september 2020 optjener du din ferie løbende og kan holde den så snart, du har optjent den. Det er en rigtig god nyhed for især nyuddannede, som fremover ikke skal vente op til 16 måneder, før de kan holde den første ferie med løn.

Mange andre vil sikkert også synes, det bliver lettere at holde styr på feriedagene. Hver måned får du 2,08 feriedag på kontoen – og du kan bruge dagene straks efter i stedet for at holde styr på, hvad du optjente et år tidligere.

De nye regler, giver dig også mulighed for at gemme dagene lidt længere, idet du fremover kan afvikle optjente feriedage inden for 16 måneder mod nu 12 måneder.

HK har udarbejdet en guide i de nye regler og overgangsordningen – se den her: Alt du skal vide om den nye ferielov


DU FÅR RABAT MED HK

Vi er mange. Faktisk ca. 240.000 medlemmer – og derfor kan vi lave stærke rabataftaler, som du har fri adgang til som en del af dit medlemskab. Du kan bl.a. spare mange penge på Alka-forsikringer. Som HK’er kan du desuden blive medlem af Forbrugsforeningen, hvor du får rabat på alt fra benzin og briller til tøj og isenkram.