Når den ny ferielov træder i kraft til september næste år og indfører såkaldt samtidighedsferie, risikerer du i 2020 at komme til at mangle enkelte feriedage. Men det behøver ikke gå så galt, forklarer Jesper David Jensen, faglig chef i HK Stat.

Hans råd er allerede nu at lægge en plan for, hvornår du gerne vil holde ferie i 2020 og 2021.

Når du sidder med kalenderen, opdager du måske, at det på grund af samtidighedsferie og overgangsordning mellem gammel og ny ferielov kan komme til at knibe med optjent ferie inklusiv de 5 særlige feriedage på de tidspunkter, hvor du gerne vil holde ferie. Men så kan du altid overveje at overføre restferie per 30. april 2019 og igen per 30. april 2020, forklarer den faglige chef.

Faglig chef i HK Stat Jesper David Jensen. Foto: Mikkel Østergaard

Ifølge loven skal du holde mindst 4 ugers ferie om året. Men du kan aftale med din arbejdsgiver at overføre den 5. ferieuge til næste ferieår. En sådan aftale skal indgås skriftligt inden ferieårets udløb og kan omfatte et eller flere år.

Husk, at det i sidste ende er arbejdsgiveren, der efter forhandling med dig, fastsætter feriens placering.

Eksempler på, hvordan du kan tilrettelægge din ferie i 2020

 
  • Du vil gerne holde 4 ugers sommerferie i 2020 og 1 uges efterårsferie i uge 42. Desuden vil du gerne holde fri de 4 hverdage imellem jul og nytår 2020. Hvordan sikrer du, at du har ferie nok til det?
  • Når ferieåret starter 1. maj 2020, har du på grund af overgangsordningen optjent 16,7 feriedage samt 5 særlige feriedage, i alt 21,7 dage, som kan afholdes i perioden 1. maj til 31. august. Her bruger du 20 dage på sommerferie. Rest 1,7 dage gemmes til senere.
  • Du optjener samtidighedsferie pr 1. september med 2,08 dage pr. måned, så du når at optjene 2 dages ferie inden efterårsferien i uge 42. Men du har altså her kun opsparet 3 dages betalt ferie. Derfor kan det være nødvendigt at overføre mindst 2 dages ferie fra det tidligere ferieår pr. 30. april 2020.
  • De 4 dages fri mellem jul og nytår 2020 kan afvikles af den samtidighedsferie, du har optjent i oktober og november 2020. 
  • Vil du også holde vinterferie i uge 7 i 2021, kan du bruge de 4 dage, som du har optjent i december 2020 og i januar 2021. 
  • Hvis du holder 3 ugers sommerferie i sommeren 2020, vil der ikke være behov for at overføre restferie i forbindelse med ferieårets udløb 30. april 2020, for at have nok ferie til at kunne afholde 1 uges efterårsferie og fri i dagene mellem jul og nytår 2020.

    Alle eksempler forudsætter, at du har været ansat hele kalenderåret 2019. 

 

Få svar på spørgsmål om den ny ferielov

Jesper David Jensen, HK Stats faglige chef, er en af ferielovens fædre.

Læs hans svar på spørgsmål om den ny lov, der gælder fra september 2020.