pengeautomat

Hvor bliver mine penge af? Det spørgsmål stiller stadig flere HK Stat-medlemmer, der ikke kan forstå, at deres arbejdsgiver stadig ikke er begyndt at udbetale en lønstigning, der skulle gælde fra oktober. Pengene skal nok komme, og HK Stat presser på, at det sker hurtigst muligt, siger faglig chef i HK Stat Jesper David Jensen.

Den gode nyhed er, at for hver måned der går, har mange af statens HK-ansatte en større pose penge til gode. Den dårlige nyhed er, at Moderniseringsstyrelsen ikke kan sige præcis, hvornår staten er klar til at udbetale de manglende lønkroner.

Sådan kan situationen opsummeres for cirka 7.000 medarbejdere i staten på HK-overenskomst, der siden oktober har haft en lønstigning til gode hos deres arbejdsgiver.

Særligt lønhop til de lavest lønnede

Udover de generelle lønstigninger til alle statsansatte på godt 6 procent over 3 år indeholder den nye overenskomst for statens HK-ansatte særlige stigninger for flere løngrupper på de laveste løntrin.

OK18-aftalen tog lang tid at forhandle, men blandt de lavere lønnede HK-grupper får blandt andre kontorfunktionærer i løngruppe 1, trin 1 og 2 et særligt løft på 529 kroner mere i løn om måneden – oven i de almindelige procent-stigninger, som alle statens ansatte får.

Resultatet betyder også en stor fremgang på op til 957 kroner om måneden for kontorelever og op til 1.981 kroner om måneden for laborantpraktikanter. De særlige lønstigninger for HK Stats overenskomst gælder fra 1.oktober 2018.

Medlemmer: Hvor bliver mine penge af?

Men de penge er der foreløbig ingen medlemmer, der har set på deres konto. Og det får flere og flere til at kontakte deres tillidsrepræsentant eller HK. Det fortæller HK-afdelinger landet over, som redaktionen har talt med. I Nordjylland ringer både medlemmer og tillidsrepræsentanter om de manglende lønkroner, fortæller Morten Ridder, der er faglig konsulent i HK Stat Nordjylland.

- Vi får en del henvendelser om det både på mail og telefon. Det er især medlemmer i løngruppe 1 og 2, der spørger, hvorfor de ikke har fået deres penge endnu. De undrer sig over, at deres løn ikke stiger, når det står i overenskomsten. Men de bliver jo generelt betryggede, når vi fortæller, at pengene nok skal komme.

Faglig chef: Pengene skal nok komme

I HK Stat forstår faglig chef Jesper David Jensen godt, at medlemmerne undrer sig.

- Det er vigtigt at understrege, at pengene skal nok komme. Mange af vores medlemmer kan se frem til en større lønseddel, hvor de får hele lønstigningen udbetalt med tilbagevirkende kraft fra første oktober. Det er selvfølgelig rarest at få pengene i lommen, og vi presser på at det sker hurtigst muligt, siger faglig chef i HK Stat Jesper David Jensen.

- Jeg forstår godt, at medlemmerne gerne vil have deres lønstigning. Vi er i tæt dialog med Moderniseringsstyrelsen og har sådan set en god proces, men der har været et par bump undervejs, som vi skulle drøfte en ekstra gang – særligt i forhold til elevsatserne. Det er der ikke noget ualmindeligt i, og det er nu afklaret, så vi presser på for, at arbejdsgiver udbetaler pengene.

Moderniseringsstyrelsen håber "snart" at kunne udbetale lønkroner

Redaktionen har spurgt Moderniseringsstyrelsen, hvorfor lønpengene er forsinkede, og om pengene er på vej. Desværre kan styrelsen ikke komme tættere på et tidspunkt end 'snart', lyder det.

Vi har modtaget følgende skriftlige besvarelse fra styrelsen:

’Vi deler HK’s ønsker om, at HK-organisationsaftalen kan sendes ud, så resultaterne fra OK18 kan komme ud og leve. Derfor har redigeringen af aftalen også meget høj prioritet for os.I den forbindelse er det værd at fremhæve, at HK-organisationsaftalen var en af de første aftaler, som vi gik gang med. Redigeringen af aftalen er i proces, og der har været løbende dialog mellem Moderniseringsstyrelsen og HK om aftalen. Vi håber, at HK-organisationsaftalen vil kunne sendes ud snart,’ skriver Moderniseringsstyrelsen.

Lønnen er steget for alle

Mens de særlige HK-lønstigninger foreløbig har hobet sig op siden oktober, får statens HK-ansatte og de andre faggrupper løbende udbetalt de fælles procentstigninger, som blev aftalt under OK18.

Det betød, at lønnen steg med 0,8 procent per 1.april 2018 (udbetalt forsinket med tilbagevirkende kraft i sensommeren 2018) med 0,5 procent 1. oktober 2018, og at lønnen igen vil stige med 1,3 procent 1. april 2019.

Det skulle være ganske vist.

6.600 kontorfunktionærer og 490 elever får en særlig lønpose

For hver måned der går, uden at lønstigningerne fra 1. oktober bliver reguleret, vokser den ekstra pose med penge, som estimeret 7.090 HK-ansatte i staten ifølge OK18-aftalen har krav på.
For de op mod 600 kontorfunktionærer (450 årsværk) i løngruppe 1, trin 1 og 2, som udover de almindelige procentstigninger også fik en stigning på 529 kroner om måneden, er det med udgangen af februar 2.645 kroner før skat (beløbet aftalt under OK18 er udregnet i 2017-kroner og er derfor faktisk nu lidt højere).
Andre cirka 6.000 kontorfunktionærer i løngruppe 2, sats II og laboranter i løngruppe 2, sats II og i løngruppe 3 har med et løft på 383 kroner om måneden 1.915 kroner til gode, før skatten er betalt.
Unge under uddannelse kan se frem til den største fremgang. Lønforbedringerne vil også berøre cirka 450 elever, hvoraf de cirka 350 kan se frem til, at deres løn stiger med mellem 524 kroner og op til 957 kroner om måneden.
For cirka 40 laborantpraktikanter er beløbet endnu større, da de 1.oktober fik en løn, der svarer mere til privatansatte praktikanter og dermed får op til 1.981 kroner mere i løn om måneden. 

 

Det giver OK18 mere i løn

For alle på en HK Stat-overenskomst betyder OK18, at både almindelig løn og tillæg bliver reguleret med 6,07 procent i årene 2018-2020. Da pensionen beregnes som procent af lønnen, stiger den også. Det betød, at lønnen steg med 1,13 procent per 1. april 2018, med 0,5 procent 1. oktober 2018, og at lønnen igen vil stige med 1,32 procent 1. april 2019, 0,86 procent 1. oktober 2019, 1,48 procent 1. april 2020 og endelig 0,78 procent 1. februar 2021.