Fritvalgs Lønkonto (på nogle overenskomster: Særlig Opsparing / Særlig Konto) stiger 1. marts fra 3,4 % til 4,0 %.

Kontoen er en procentdel af din ferieberettigede løn, som du kan bruge på forskellige måder afhængigt af, hvilken overenskomst du er ansat under. Typisk kan du bruge den til opsparing af ekstra pension eller feriepenge. Som noget nyt ved sidste overenskomstforhandling i 2017 er det også blevet muligt at bruge kontoen til børneomsorgsdage eller seniorfrihed. 

Vil du vide mere om, hvordan du kan bruge din konto, kan du logge på MitHK og se, hvilke regler der gælder for dig. Du kan også spørge din tillidsrepræsentant eller ringe til din lokale afdeling på tlf. 7011 4545. 

Denne artikel er for dig, der er dækket af: 

  • Butiks- eller funktionæroverenskomsten med Dansk Erhverv Arbejdsgiver
  • Butiks- eller funktionæroverenskomsten med DIO II
  • Overenskomsterne med COOP, Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening eller Storbutikkernes Forhandlingsudvalg

Er du dækket af en anden overenskomst, kan du høre din tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdeling, hvad der gælder for dig. Du kan også se din overenskomst ved at logge på MitHK. Bemærk, at fritvalgskontoen først stiger 1. april på nogle overenskomster. 
Er du ikke dækket af en overenskomst, kan du ringe til din lokale afdeling på tlf.: 7011 4545 og høre om mulighederne for at få en. 

Udbetaling af Frivalgs Lønkonto

De fleste overenskomster giver mulighed for at hæve fra kontoen i forbindelse med fridage, ferie eller lignende to gange om året. Du skal give din arbejdsplads besked senest den 10. i den måned, hvor udbetalingen skal ske. Hvert år i marts kan du vælge at overføre penge fra Fritvalgs Lønkonto til din pension, eller du kan konvertere en eller flere feriefridage til penge på din Fritvalgs Lønkonto. 
Vær opmærksom på, at din arbejdsgiver IKKE kan bestemme, hvornår din konto skal udbetales, medmindre der er faste tidspunkter for udbetalinger i din overenskomst. 

Vil du vide mere? 

Hvordan bruger jeg kontoen til seniorfrihed? Hvordan bruger jeg børneomsorgsdage? Hvor meget har jeg stående på min konto? Se 12 ting, du skal vide om din Fritvalgs Lønkonto (link ikke længere tilgængeligt pr. den 27. februar 2020)

Sådan er din Fritvalgs Lønkonto steget

1. marts 2012: 1,0 %
1. marts 2014: 1,3 %
1. marts 2015: 1,7 %
1. marts 2016: 2,0 %
1. marts 2017: 2,7 %
1. marts 2018: 3,4 %
1. marts 2019: 4,0 %