De gode ideer kommer, når hjernen ikke er overbelastet

Pas på hjernen. Den skal producere gode ideer mange år endnu.

Stress og mistrivsel er nogle af de største udfordringer, vi står over for på det danske arbejdsmarked. Og det skal vi have gjort noget ved!

Derfor handler årets arbejdsmiljøkonference i høj grad om, hvordan et dårligt psykisk arbejdsmiljø påvirker os. Vi sætter fokus på, hvordan du som arbejdsmiljørepræsentant kan være med til at bane vejen for bedre trivsel og arbejdsglæde på din arbejdsplads.

Vi glæder os til at se dig til årets landsdækkende konference for arbejdsmiljørepræsentanter i HK/Privat.

PROGRAM

Tirsdag d. 14. maj
09.00-10.00 Ankomst og registrering med kaffe, the og morgenbrød.

10.00-10.30 Velkomst
Marianne Vind, næstformand i HK/Privat byder velkommen og sætter fokus på den arbejdsmiljøpolitiske dagsorden. Konferencens program gennemgås af arbejdsmiljøteamet, Heidi Lisette Bille og June Halvorsen.

10.30-12.00 Psykisk arbejdsmiljø - hvad gør vi herfra?
Klaus T. Nielsen, Ph.d. og lektor på Institut for Mennesker og Teknologi ved Roskilde Universitet giver os et historisk tilbageblik på begrebet psykisk arbejdsmiljø, for at ruste os til diskussioner om fremtidens dagsordener.

12.00-13.00 Frokost

13.00-14.15 Trygge hjerner, tør være sårbare
Til kamp for tryghed til sårbarhed i dansk arbejdsliv, fordi den, der ikke tør vise sig sårbar, er for alvor bange! Dette manifest uddyber Mille Mortensen forsker på Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Mille problematiserer den individualiserede og værktøjsbaserede håndtering af psykisk arbejdsmiljø. Hun foreslår en alternativ vej, der retter fokus mod forståelse og udvikling af arbejdspladskulturer med psykologisk tryghed og kollektivt tilhørsforhold.


14.15-15.00 Pause med kaffe, the og frugt, samt mulighed for indkvartering

15.00-16.15 Hjernen og adfærd: Kan vi nudge os til et bedre arbejdsmiljø
Nudging er det bløde puf i den rigtige retning. Henrik Dresbøll er cand. mag i kognitiv semiotik og arbejder med kommunikation, læring og adfærdsændring. Henriks oplæg tager afsæt i hjernen og den menneskelige adfærd, og giver dig som AMR et indblik i, hvordan du kan fremme den ønskede adfærd på arbejdspladsen til gavn for det gode arbejdsmiljø.

16.15-16.45 Pause og gåtur til workshop-lokale

16.45-18.00 AMR-netværk i din afdeling
Mød andre arbejdsmiljørepræsentanter fra din HK-afdeling. Der bliver i denne workshop mulighed for erfaringsudveksling og videndeling. Hør ligeledes om netværk, aktiviteter og kurser fra repræsentanter i din HK-afdeling.

18.00-19.00 Pause

19.00 Middag


Onsdag d. 15. maj
08.45-09.00 Morgensang, dagens program & praktiske oplysninger

09.15-10.30 Workshops - 1. runde

10.30-11.00 Pause

11.00-12.15 Workshops - 2. runde

12.15-13.15 Frokost

13.15-14.30 Hjernelammelse
Debattør og hjerneforsker med en ph.d. i neurobiologi, Lone Frank sætter i sit oplæg spot på, hvordan menneskers multitasking forringer vores hjernes kapacitet og samtidig øger vores stressniveau. Dette foredrag giver et indblik i, hvad den nye viden om hjernen betyder for den måde, vi opfatter os selv og udfolder præcis det aspekt, som er relevant for jer.

14.30-14.45 Afrunding af konferencen

Tilmeld dig konferencen

WORKSHOPS

1. runde workshop (kl. 9.15-10.30)

 • 1. a. Konflikthåndtering & træning i den gode tone
 • 1. b. Ergonomi - gode arbejdsstillinger og nemme øvelser
 • 1. c. Når en kollega eller du selv mistrives – hvad kan du gøre?
 • 1. d. Krænkende handlinger & seksuel chikane – det skal du være opmærksom på!
 • 1. e. Få styrket dine evner til at skabe arbejdsmiljødebat og forandringer
 • 1. f. Præsentationsteknik - lær at tegne med grafisk facilitering
 • 1. g. Kemikaliehåndtering & Kemisk APV
 • 1. h. Virksomhedscase: Eniro deler positive samarbejdserfaringer

2. runde workshop (kl. 11.00-12.15)

 • 2. a. Konflikthåndtering & træning i den gode tone
 • 2. b. Ergonomi - gode arbejdsstillinger og nemme øvelser
  2. c. Når en kollega eller du selv mistrives – hvad kan du gøre?
 • 2. d. Krænkende handlinger & seksuel chikane – det skal du være opmærksom på!
 • 2. e. Få styrket dine evner til at skabe arbejdsmiljødebat og forandringer
 • 2. f. Præsentationsteknik - lær at tegne med grafisk facilitering
 • 2. g. Arbejdsmiljø i din overenskomst – hvad er der brug for?
 • 2. h. Virksomhedscase: Eniro deler positive samarbejdserfaringer

 

Tilmeld dig konferencen