politisk vægt

Hvis statens HK’ere var alene ved stemmeurnerne ved det kommende folketingsvalg, ville Lars Løkkes dage som statsminister uden tvivl være talte. Socialdemokraten Mette Frederiksen kunne kalde sig ’HK’ernes statsminister’ med 34 procent af faggruppen i ryggen, og SF-formand Pia Olsen Dyhr kunne glæde sig over at se sit parti blive næsten dobbelt så stort som danskerne generelt ser ud til at ville gøre det, når valget kommer.

Statens HK’ere er med andre ord en del rødere end befolkningen som helhed. Faktisk så meget til venstre politisk, at et valg alene med HK Stat-medlemmernes stemmer ville give politisk flertal til S, SF og Ø.

Mændene er mest røde

De 3 partier står nemlig til at få sammenlagt 54 procent af de statsansatte HK’eres stemmer. Altsammen ifølge en meningsmåling, foretaget i november 2018 blandt medlemmer af HK’s webpanel. Spørgeskemaet er udviklet af HK Danmark med sparring fra Epinion. Data er efter dataindsamlingen vejet, så de er repræsentative på alder, HK-sektor, køn og region. Medlemmer over 40 år vil i højere grad stemme rødt end dem under 40.

Undersøgelsen viser, at de mandlige stats-HK’ere er noget rødere end deres kvindelige kolleger. Hele 68 procent af mændene siger i undersøgelsen, at de vil stemme på et af de fem partier, der i meningsmålinger normalt regnes til rød blok. Det samme gælder kun 57 procent af kvinderne – som der er klart flest af blandt HK Stats medlemmer.

I befolkningen som helhed er kvinderne derimod klart de rødeste. Fx viser en Epinion-måling for DR fra december 2018, at 58,7 procent af kvinderne vil stemme på et parti fra rød blok, mens kun 46,7 procent af de mandlige vælgere har samme plan for deres kryds

Politiker, sådan pleaser du HK’erne

Hvis de håbefulde kandidater til Folketinget vil have HK Stat-medlemmernes stemme, gør de klogt i at satse på sundhedsområdet, på uddannelse, og på miljø & klima samt gode vilkår for de ældre. De 4 områder er ifølge meningsmålingen i HK’s medlemspanel de vigtigste for statens HK’ere blandt i alt 15 mulige områder, som undersøgelsen stiller op.

Deltagerne kunne sætte 4 krydser for at markere, hvad de finder vigtigst, at politikerne tager sig af. Sundhed er som nævnt det store hit. Hver 5. har sundhed som sit førstevalg. Områder som kultur, ligestilling og vækst prioriterer HK Stats medlemmer lavest. Af de 15 mulige områder kommer ’Integration, flygtninge og indvandrere ind på en 8. plads på stats-HK’ernes prioriteringsliste.

Om undersøgelsen

Data er indsamlet via HK’s medlemspanel fra 21.11.2018 til 3.12.2018.
5.717 medlemmer har deltaget, heraf 629 fra HK Stat.
Følgende kategorier er udeladt i opgørelsen af resultatet: ’Andre partier/kandidat uden for partierne’, ’Ville stemme blankt’, ’Ville ikke stemme’, ’Har ikke stemmeret’, ’Ved ikke/i tvivl/vil ikke oplyse’. Disse kategorier udgør i alt 12 procent.

Snit af meningsmålinger i Danmark december 2018

Socialdemokratiet   26,3
 SF     5,6 
 Enhedslisten  8,9 
 Radikale Venstre 6,1
 Alternativet 4,1 
 Venstre  18,3
 Dansk Folkeparti  17,9
 Konservative  4,1 
 Liberal Alliance    4,7
 Nye Borgerlige   2,7
 Kristendemokraterne 0,7 

Kilde: Risbjerg-snittet, december 2018 – professor ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen for Altinget.