kvinde på kontor

Har du irriterede øjne, træthed eller hovedpine på din kontorarbejdsplads? Så kan det skyldes for lav luftfugtighed. Et problem, som ifølge seniorforsker ved NFA Peder Wolkoff er overset i dag. Foto: Colourbox.    

Siden 1970'erne har det gængse råd mod dårligt indeklima på kontorer været udluftning og ventilation. Men det gør det langtfra alene, for indholdet af fugt i luften betyder mindst lige så meget, peger to nye forskningsartikler fra NFA nu på. 

- Ingeniører har i mere end 40 år anbefalet ventilation og regulering af temperaturen som midler til at kontrollere indeklimaet. Det har medført, at den relative luftfugtigheds* betydning er blevet markant undervurderet, siger artiklernes forfatter seniorforsker Peder Wolkoff til nfa.dk.

Han mener, at luftfugtighedens betydning for indeklimaet og medarbejdernes trivsel i alt for høj grad bliver overset i dag.

Læs på nfa.dk: Tør luft er markant undervurderet som årsag til dårlig trivsel blandt kontoransatte (Linket er udløbet pr 16/11 2020) 

40-50 procents fugt i luften er bedst

Peder Wolkoffs forskning viser, at især de ældre kontoransatte, lider under for lav luftfugtighed. Det skyldes, at slimhinderne bliver ustabile med alderen. Symptomerne er typisk irritation i øjne, næse og svælg, og i aldersgruppen over 40 år, er det oftest kvinderne, der oplever dem.

Problemet er størst i kontorer, hvor den relative luftfugtighed er under 30 procent. Og om vinteren bliver indeklimaet ikke bedre af, at man lukker ligeså tør luft ind udefra. Har man derimod en relativ luftfugtighed på 40-50 procent, vil arbejdspladsen opleves mere behagelig, siger forskeren. Studiet viser også, at en luftfugtighed på det niveau mindsker risikoen for støvgener og influenzavirus.

Sådan kan I nemt og billigt højne luftfugtigheden

Der er flere metoder til at få luftfugtigheden på kontoret op. Ifølge indeklimaportalen.dk er den nemmeste og billigste at sænke temperaturen til 20-22 grader C. Det vil som regel kunne få den relative luftfugtighed op på 25-30 procent, som det niveau, NFA anbefaler som minimum. 

En anden nem metode er at anskaffe en befugter. De fås i flere størrelser og prislag. En lille bærbar, som kan sluttes til via usb, fås i elektronikbutikker for cirka 200 kroner.

*Den relative luftfugtighed er forholdet (i procent) mellem den aktuelle mængde vanddamp og den maksimalt mulige mængde ved de aktuelle værdier for temperatur og tryk.
Kilde: denstoredanske.dk