Penge - tilskud fra HK

HK-klubben på din arbejdsplads kan søge om tilskud til klubbens arbejde hos HK MidtVest. Hvis I ønsker at søge om tilskud i pr, skal I indsende ansøgning inden 1. april.

Når klubben søger klubtilskud, skal ansøgningen bestå af følgende dokumenter, som sendes til os:

  1. Budget for 2019
  2. Regnskab for 2018(opgjort pr. 31/12 2018)
  3. Revideret klubliste på tillidsvalgte.dk (+antal klubmedlemmer pr. 31.12.2018)
  4. Kopi af referatet fra seneste klubgeneralforsamling med valg
  5. Kontonummer til brug ved overførsel af tilskud

 Her finder du regler og  skabeloner:

  1. HK's Portal for tillidsvalgte.
  2. Klik på  Materialer i menuen
  3. Vælg HK-dokumenter
  4. Vælg ”klub” i emnefeltet og scroll ned, til du dokumenter, der starter med MidtVest: Det er disse dokumenter, du skal bruge til at søge klubtilskud.

Se skærmbillede med vejledning

Send ansøgning på mail
Ansøgning med budget, regnskab, referat og kontonummer sendes pr. mail til afdelingen: kommunal-midtvest@hk.dk, senest den 1. april 2019. Ansøgningen vil blive behandlet hurtigst muligt efter fristens udløb.

Hvis I ikke ønsker at ansøge om klubtilskud, beder vi jer alligevel revidere jeres klubliste på tillidsvalgte.dk, samt sende en kopi af referatet fra seneste klubgeneralforsamling med valg til klubbestyrelse og tillidsrepræsentant.