Hvert år kommer mange danskere til skade på deres job. Arbejdsskader kan være alt fra ulykker, skader i ryg og led, sygdomme udløst af kemiske stoffer eller stress.

 

Er du kommet til skade på dit job, eller har du en mistanke om, at du har udviklet en sygdom på grund af dit arbejde. Så er det afgørende, at du får det anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Tidligere Arbejdsskadestyrelsen).

 

Mand med forbinding om hals og nakke

 

Får færre anmeldelser

I HK MidtVest kan arbejdsskadeteamet, der består af Susanne H. Graugaard og Ole Gamskjær, se, at antallet af anmeldte sager, som når afdelingen, fra 2013 til 2019 er gået ned fra 43 til 21 – der er altså tale om en halvering.

 

- Vi kan håbe, at det hænger sammen med, at arbejdsgiverne har sat arbejdsmiljøet på dagsordenen og er bevidste om, at der både skal været et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Men det kan også skyldes, at folk i en travl hverdag ikke får anmeldt en arbejdsskade eller slår det hen med, at det går nok over, fortæller Marianne Køpke, der er afdelingsformand for HK MidtVest.

 

Mange kommer for sent

Både du selv og din HK-afdeling kan anmelde en arbejdsskade – uanset om det er en ulykke eller en erhvervssygdom.

 

Det er vigtigt at sende anmeldelsen så hurtigt som muligt. Er der tale om en arbejdsulykke, skal anmeldelsen ske senest ni dage efter ulykken. Er der tale om en arbejdsbetinget lidelse, skal anmeldelsen være hos forsikringen eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring et år fra kendskabet til, at sygdommen kan skyldes arbejdet.

 

I HK MidtVest ser arbejdsskadeteamet desværre medlemmer, der først henvender sig, når det er for sent at anmelde en arbejdsskade. Eller de henvender sig først, når de har fået et afslag fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Og så kan det være meget svært at gøre noget.

 

Når et afslag er givet, er ankefristen fire uger. Så der er for det første ikke meget tid at reagere på. Noget andet er, at er der først givet et afslag i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, er der typisk gået lang tid, siden skaden opstod.

 

Det kan derfor være svært at huske, hvad der egentlig skete. Det kan være svært at finde vidner, og findes der vidner, kan de måske ikke huske, hvad der nøjagtigt skete. Endelig kan det være svært at skaffe billeddokumentation på skaden.

 

- Vores råd er, at man med mobiltelefonen tager billeder af det, der har forvoldt skaden, og af selve skaden, får noteret ned, hvad der er sket, og så hurtigt som muligt tager kontakt til os, så vi kan hjælpe. Er skaden anmeldt, så kan den inden for fem år genoptages, hvis der sker en forværring, siger Marianne Køpke.

 

Det kan HK hjælpe med

Generelt kan HK rigtigt mange ting på området, som medlemmerne kan bruge, når det gælder arbejdsskader.

 

HK har eksempelvis jurister ansat og kan få sagen vurderet i juridisk afdeling eller hos en lægekonsulent, som måske kan se noget i diagnosen, der kan hjælpe sagen.

 

HK kan også, hvis det er nødvendigt, anke en sag til Ankestyrelsen, hvis lægekonsulenten vurderer, at der er tvivl i forhold til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings tolkning af de lægefaglige dokumenter i en sag.

 

Endelig kan HK, hvis det vurderes, at det er nødvendigt, vælge at stævne Ankestyrelsen.

 

Se mere om arbejdsskader, og hvad HK kan hjælpe med 

Artiklen er opdateret 19. februar 2019

DU FÅR GODE RÅD OG FAGLIG HJÆLP – NÅR DU ER I JOB

Vi er eksperter i dine vilkår på jobbet – for hver arbejdsplads har sin egen kontaktperson og faglige medarbejder hos HK. Hun kender de unikke vilkår, som lige præcis jeres arbejdsplads har. Og så kender hun dit fag. Derfor er du garanteret kompetent og professionel rådgivning, uanset om det handler om løn, stress, arbejdsmiljø eller spørgsmål om overenskomst. Du er altid velkommen til at kontakte dine lokale afdeling for at få råd og vejledning.