I Danmark og resten af norden stiger presset på den måde, vi har valgt at indrette arbejdsmarkedet på. Den Danske Model, der sammen med de øvrige nordiske landes modeller udgør Den Nordiske Model, er markant anderledes, end de systemer, der præger arbejdsmarkedet i de øvrige EU-lande. Her er det ikke arbejdsmarkedets parter, der beslutter, hvordan løn- og ansættelsesvilkår skal være, men i stedet central lovgivning.

- Når et stort maskineri som EU ruller, så kan vi i Norden hurtigt blive kørt over. Det vil være en katastrofe for den unikke måde, vi løser arbejdsmarkedets udfordringer på i Danmark. Derfor skal vi stå sammen i Norden og sikre et fælles arbejde til fordel for vores måde at gøre tingene på, siger Bent Klim Johansen, formand for HK Stat Østjylland.

Han har netop været i Helsinki i Finland, for at deltage på årsmøde i SAMAK, der er arbejderbevægelsens fællesnordiske samarbejde. Her var der drøftelser om den nordiske model og dens muligheder og udfordringer. Drøftelser, der blandt andet foregik i regi af Nordenskolen, hvor SAMAK underviser de tillidsvalgte i den nordiske model, kommer med nye forslag til modellen, og hvor der kan skabes nye nordiske netværk.

Møde i SAMAK, Finland

Debat om den nordiske model på mødet i Finland.

- Det er vigtigt, at lokale fagforeningsformænd også deltager i arbejdet, fordi det ikke kun har betydning på et landsdækkende niveau, om vi kan holde fast i den danske model eller ej. Det betyder noget for hver enkelt medlem af HK Østjylland, og derfor er det vigtigt, at vi i alle grene af fagbevægelsen kæmper en fælles kamp, så de østjyske HK’ere også har en stemme i debatten, siger Bent Klim Johansen.

De netværk, som Bent Klim Johansen blandt andet er blevet en del af via Nordenskolen, kan han trække på hver dag, når han arbejder som HK Stat-formand i Østjylland.

- Når vi udveksler erfaringer og kan trække på hinandens viden, så betyder det, at jeg bliver bedre til mit arbejde som formand. Opstår der situationer i Østjylland, som vi ikke tidligere har taget stilling til, så har jeg ikke bare mit rigtige gode netværk af HK-kollegaer og kollegaer i den danske fagbevægelsen, jeg har hele norden at spille bold med. Det har en gavnlig effekt for hvert enkelt medlem af HK Østjylland, siger Bent Klim Johansen.

I forbindelse med mødet i Finland blev det besluttet at oprette Facebooksiden ’Nordenskolan Debatt’. Her kan du følge med i, hvad der sker, og hvad der debatteres.  https://www.facebook.com/nordenskolanpro/

Du kan læse mere om SAMAK og Nordenskolen her: http://samak.info/