Mange sårbare unge med f.eks. diagnoser eller personlige, eller sociale udfordringer søger ind på IT-uddannelser som f.eks. datamatikerstudiet.

”Ikke bare KEA (Købehavns Erhvervsakademi, red.) men også andre erhvervsakademier står overfor en særlig udfordring her,” siger Jesper Nordentoft, uddannelseschef for flere af de tunge IT-uddannelse, herunder Datamatiker og Computer Science på KEA.

Overrasket over høje tal

I 2016 og 2017 gennemførte KEA anonyme spørgeundersøgelser blandt de nye studerende på datamatikerstudiets første semester. ”Her angav op mod 14 procent, at de havde en diagnose. Og yderligere 10 procent af de adspurgte tilkendegav, at de havde brug for støtte i form af psykologbistand og lignende,” siger Jesper Nordentoft.

Han medgiver selv, at han var ”noget overrasket” over, at tallene var så høje. I stedet havde uddannelseschefen forventet, at niveauet lå nede omkring de fem til seks procent. Umiddelbart tror Jesper Nordentoft, at den store søgning på IT-uddannelser blandt disse sårbare unge kan bero på den misforståelse, at man som IT-medarbejder kan ”gemme sig” bag skærmene.

”Når man udvikler software er det nødvendigt at kommunikere, ikke bare med kolleger, men også med de brugere, der skal anvende systemerne. Det forventer virksomhederne med rette, at vores kandidater kan,” siger Jesper Nordentoft.

Jesper Nordentoft, Uddannelseschef på KEA

”Man kan gøre noget i forhold til pædagogikken. Og man kan træne lærestaben til bedre at kunne håndtere de sårbare elever. Men det afgørende er nok strukturen, og her spiller spørgsmålet om økonomi også ind.” 

 

Koster ressourcer

Skulle man, ifølge ham, give de sårbare unge den bedst mulige undervisning, ville man skulle lave hold med fem til 10 studerende. Men det ville koste rigtigt mange ressourcer, idet der normalt er omkring 25-35 studerende på holdene.

”Man kan gøre noget i forhold til pædagogikken. Og man kan træne lærestaben til bedre at kunne håndtere de sårbare elever. Men det afgørende er nok strukturen, og her spiller spørgsmålet om økonomi også ind,” siger Jesper Nordentoft.