Bodil Otto

Både økonomisk og organisatorisk er det fuldstændigt uigennemskueligt, hvordan regeringen vil sende hundredetusinder af patienter fra sygehusene og over i det nære sundhedsvæsen. Sådan lyder reaktionen på regeringens sundhedsudspil fra HK Kommunals formand, Bodil Otto, og formændene for læger, sosu’er og sygeplejersker.

Formændene for de sygehusansatte henviser i en større artikel i Politiken til, at regeringen med sin sundhedsreform vil aflaste sygehusene med, hvad der svarer til behandlinger for 2 milliarder kroner. De penge skal i stedet bruges til behandlinger i kommuner og hos praktiserende læger i det såkaldte nære sundhedsvæsen.

Omstillingen er én stor, sort boks

Hvordan en sådan omstilling skal ske i praksis er ifølge sundhedsorganisationerne én stor, uigennemskuelig boks.

- Vi frygter, at man fjerner de 2 milliarder kroner fra sygehusenes budgetter allerede fra sundhedsreformens første dag. Sådan er det tit med de såkaldte gevinstrealiseringer. Man indregner dem - og skærer - før gevinsten er hentet hjem, lyder det fra formændene.

Regeringens mål om, at der i 2025 skal være 500.000 færre ambulante patienter på sygehusene og 40.000 færre indlæggelser er ifølge Bodil Otto og de øvrige formænd ikke en realitet fra starten.

- Dermed gør regeringen, som de plejer: Sparer på budgetterne med henvisning til nogle tal og tendenser, man håber på vil ske i løbet af de næste 5-6 år, hedder det i formændenes indlæg.

Det nære sundhedsvæsen mangler kompetencer

Repræsentanterne for de sygehusansatte peger på, at det er urealistisk at forestille sig, at kompetencerne og kapaciteten vil være til stede i det nære sundhedsvæsen, hvis regeringens sundhedsreform træder i kraft om to år.

- Der er mangel på sundhedsprofessionelle inden for alle fag. Og skal der uddannes flere med specialiserede kompetencer, tager det længere tid. Det er ikke forsvarligt at flytte sundhedsfaglige opgaver ud i det nære sundhedsvæsen, før det er gearet til det. For kan patienterne alligevel ikke behandles i det nære sundhedsvæsen, vil de igen havne på sygehusene. Blot uden at pengene er der, vurderer formændene.

Artiklen er opdateret 20. februar 2019