Løngaranti og et princip om, at medarbejderne følger med deres opgaver, hvis opgaverne flyttes. Det er nogle af de krav, HK Kommunal og de øvrige organisationer for kommunalt og regionalt ansatte samlet i Forhandlingsfællesskabet netop har præsenteret de ansvarlige ministre for.

Fagforeningernes appel sker i form af et brev til innovationsminister Sophie Løhde (V) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). De to ministre er omdrejningspunkter for, hvordan de regionsansattes løn- og arbejdsvilkår bliver, hvis regionerne bliver nedlagt som led i regeringens udspil til en sundhedsreform.

Fokus på ikke-sundhedsfaglige opgaver

Hvis den reform, der netop i disse dage bliver politisk behandlet på Christiansborg, bliver til virkelighed, vil opgaver, der nu varetages i regionerne, blive flyttet eller helt bortfalde. Det berører især de regionsmedarbejdere, der beskæftiger sig med ikke sundhedsfaglige opgaver. De opgaver omfatter blandt andet den kollektive trafik, specialområdet og miljøområdet.

I brevet til de to ministre lægger HK Kommunals formand, Bodil Otto, og de øvrige topfigurer i Forhandlingsfællesskabet afgørende vægt på, at der i forhandlingerne om en sundhedsreform sendes et klart signal til alle regionale medarbejdere om, at de vil blive sikret størst mulig tryghed.

- Regeringens udspil i sin nuværende form skaber utryghed blandt de regionale medarbejdere, navnlig alle de medarbejdere som helt eller delvist er beskæftiget med ikke-sundhedsfaglige opgaver, hedder det i brevet.

En tryghedsskabende og ordentlig proces i forhold til de medarbejdere, der skal overflyttes til staten eller kommunerne, bør ifølge Forhandlingsfælleskabet også ske gennem inddragelse af de faglige organisationer og lokale tillidsfolk så tidligt som muligt.

Artiklen er opdateret 21. februar 2019