Folketingets Beskæftigelsesudvalg har haft foretræde og besøg af vise mænd fra landets seks store kommuner – Esbjerg, København, Odense, Århus, Aalborg og Randers.

Her er udvalget blevet præsenteret for en række forslag til forenklinger af Lov om aktiv beskæftigelse (LAB).

Forslagene er delt op i seks kategorier, nemlig bemyndigelsesbestemmelse, forsøg med A-kasser, fire samtaler ved ydelsesskift, dispensationsmuligheder for 4-ugers loftet, overvågning og benchmark samt kompetencemidler.

Kommunerne skal have ansvaret

Helt centralt står budskabet om, at bemyndigelsesbestemmelser skal mindskes.

- Omfanget af regler der laves af ministeren/embedsmænd efter lovens vedtagelse skal mindskes. Detailregulering på beskæftigelsesområdet er enormt. Der er risiko for, at en mere enkel lov, udhules af regler i bekendtgørelser m.m. Fx databekendtgørelsen der betyder, at medarbejdere skal indberette et hav af oplysninger, som vi ikke umiddelbart ved hvad bliver brugt til.

Dernæst peger byerne på, at det er kommunerne, der skal kunne foretage en konkret og individuel vurdering af, hvornår det vil være meningsfuldt – for borgeren - med fire samtaler ved ydelsesskift. 

Samtidig udtrykker man bekymring over opsplitningen mellem kommune og forsøget med A-kasser, hvor sidstnævnte står for indsatsen, men det er kommunernes økonomi, der bliver belastet, hvis resultaterne udebliver.