Langt de fleste går på arbejde og hjem igen, uden at tænke så meget over, at de er medlem af en fagforening. Men nu er der faktisk kontante grunde til at huske sit medlemskab. I 2018 har HK Østjylland hjulpet 1275 medlemmer i sager, der var kørt så meget i hårdknude, at de ikke kunne løses af den enkelte selv, eller ved hjælp af en tillidsrepræsentant. Sager, der har medført, at medlemmerne tilsammen har fået 71,5 millioner kroner i erstatninger og godtgørelser, som følge af konkurs, usaglig opsigelse, forskelsbehandling, arbejdsskader og manglende udbetaling af løn og feriepenge – blot for at nævne nogle af udfordringerne.

71,5 millioner kroner til medlemmerne

-  Det er rekord mange sager og rekord mange penge til medlemmerne, og det viser, at der i høj grad er brug for fagforeningerne på det danske arbejdsmarked, siger Søren Sørensen, formand for HK Privat Østjylland.

Mere end 1000 af sagerne handler om konflikter på det private arbejdsmarked.

- De offentlige arbejdsgiver er noget mere tro mod de love og overenskomster, der gælder på arbejdsmarkedet, mens de private ofte agerer ud fra et ’går-den-så-går-den’-princip. Når vi, desværre, slår rekord i antallet af sager, så er det ikke kun fordi, vi er blevet dygtigere. Det handler om, at antallet af konflikter mellem medlemmer og arbejdsgivere stiger, siger Søren Sørensen.

De 1275 sager i 2018 er alene de sager, hvor HK har rejst et krav mod arbejdsgiveren.

- Derudover har vi rådgivet medlemmer, der så selv efterfølgende har løst konflikterne, og vi har alle vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der hver dag træder til på arbejdspladserne, når konflikter er under optrapning. Der er altså rigtig mange medlemmer, der har brug for råd, vejledning og konkret hjælp i deres arbejdsliv. Derfor er det selvfølgelig vigtig for os at oplyse om, at det kan være rigtig dyrt, ikke at være medlem, siger Søren Sørensen.

HK Østjylland har blandt andet sikret løn til de mange medlemmer, der i 2018 blev ramt af arbejdspladsens konkurs, og lånt medlemmerne penge, indtil deres løn blev betalt.

- Der er mange, der tilbyder hjælp til de ansatte, når en virksomhed går konkurs. Men i HK kender vi overenskomsten til mindste detalje, og derfor kan vi sikre, at medlemmerne får alle deres penge, og ikke kun nogle af dem. Vi har haft flere sager, hvor der var mange tusinde kroner i forskel fra det Lønmodtagernes Garantifond havde regnet sig frem til, og det, vi stillede krav om, siger Søren Sørensen.

Søren Sørensen

Søren Sørensen, formand for HK Privat Østjylland

Når HK får et krav igennem hos en arbejdsgiver, går alle pengene til medlemmet.

- I HK er vi et fællesskab, hvor vi hjælper hinanden, når arbejdsgiverne ikke overholder love og overenskomster. Vi har den enkelte i fokus, og derfor er det selvfølgelig den, der har krav på erstatningen eller godtgørelsen, der skal have alle pengene, siger Søren Sørensen.

Han håber ikke at 2019 igen bliver et rekord-år.

- Vi skulle jo helst have 0 sager og 0 kroner udbetalt. Det ville være den ideelle verden uden konflikter. Sådan bliver det nok aldrig, men vi vil appellere til alle arbejdsgivere om at se kritisk på deres egen opførsel over for medarbejderne. Jeg mener, at 1275 konflikter alene med østjyske medlemmer er alt for mange. Det må vi kunne gøre bedre i 2019, siger Søren Sørensen.