Sinne Munck EliasenFor Sinne Munck Eliasen er Talentuddannelsen både en faglig og personlig rejse. Og den hjælper hende allerede i hverdagen.

Ledere vil helst gøre tingene på deres måde og køre på rutinerne. Men de ville komme længere, hvis de lyttede mere til medarbejderne. Og hvordan man får dem til det, håber 26-årige Sinne Munck Eliasen at få lært på Talentuddannelsen, som hun er i fuld gang med.

- Jeg vil gerne vide, hvordan jeg skal formulere mig, så jeg når længst med mit budskab. For sagen er jo, at der på enhver arbejdsplads løbende er brug for at ændre på arbejdsgange og gamle beslutninger. Og skal vi have lederne til at lytte til os medarbejdere og drage os med ind i beslutningsprocessen, er vi ikke bare nødt til at råbe op, men også til at kunne tale deres 'sprog', siger hun.

50 mennesker taler højere end ét

Sinne Munck Eliasen er barselsvikar i Dagtilbudsområdet i distrikt Skovvejen i Ballerup Kommune og tøvede ikke et sekund, da hun blev spurgt, om hun ville med på Talentuddannelsen. For var der noget, hun gerne ville, så var det netop at blive bedre til at formulere sig, så det hun siger både bliver forstået og til konkret at handle på. Og samtidig med de bedre talegaver håbede hun også at blive i stand til at stille sig op foran en større forsamling og sige noget.

- For måske kan man ene mand komme igennem med små ting, men vil man opnå større ændringer, er man nødt til at have flere bag sig. Det er altid bedre, når det er 50 mennesker, der siger noget, end når det bare er en enkelt, som hun pointerer.

En personlig rejse

Sinne understreger, at uddannelsesforløbet ikke blot giver hende et fagligt udbytte, men også er lidt af en personlig rejse for hende for at blive mere sikker på sig selv.

- Det hele er utroligt spændende, men også hårdt, fordi man bliver testet på nogle parametre, som man normalt ikke bliver testet på. Jeg har da også haft et sammenbrud undervejs, fordi vi blev presset ud i en situation, hvor det hele var så uvant for mig. Og selvom det ikke var rart, var det alligevel værdifuldt at få testet sine egne grænser og komme derind, hvor man virkelig kan mærke sig selv. For så finder man også ud af, at det jo faktisk ikke er så slemt, siger hun.

Det ændrer noget

Selvom uddannelsesforløbet endnu ikke er slut, har det for Sinne allerede ændret noget i praksis:
- Jeg tænker mere over tingene og har fået en øget bevidsthed om, hvor der kan ske klare forbedringer i min og kollegernes dagligdag. For eksempel i forbindelse med vores personalevilkår, Her har jeg helt konkret oplevet, at der kan ske noget godt, når man siger frem og rækker ud til andre – og vel at mærke gør det på den rigtige måde, hvor man bliver forstået og lyttet til.

Uddannelse kan man ikke få nok af

Talentuddannelsen slutter i marts med eksamen. Men for Sinne er det bare begyndelsen på en længere uddannelsesmæssig rejse. Som nyudlært er det hendes drøm at få en kommunom, mens hun på lidt længere sigt leger med tanken om gå økonom- eller ledelsesvejen.

- Under alle omstændigheder er det vigtigt at efteruddanne sig. For som nyudlært får man hele tiden at vide, at man mangler erfaring. Derfor er det vigtigt, at vi bygger til på anden vis. For så kan det godt være vi mangler erfaring, men så kan vi måske score på andre parametre. For mig handler det om at gøre mig så attraktiv, at selvom der kommer en ældre ansøger med mere erfaring end mig, så vælger de mig, siger Sinne Munck Eliasen.