Flere og flere danskere oplever uheldige sikkerhedshændelser som virusangreb, misbrug af personlige oplysninger, økonomisk tab eller datatab.

En ny rapport lavet af Danmarks Statistik og DKCert for Digitaliseringsstyrelsen viser, at 44 procent af befolkningen mindst én gang i 2018 blev udsat for et data-sikkerhedsbrud af en art.

Og det er en markant stigning på knap 30 procent siden det seneste tal fra 2016, hvor kun cirka hver tredje oplevede en sikkerhedshændelse.

Og når det handler om forebyggelse af sikkerhedshændelser, står det heller ikke så godt til: 

Kun 41 pct. af danskerne tager regelmæssig backup af deres data, mens 75 pct. af danskerne har et kodeord på 10 tegn og derunder.

It-sikkerheden i det offentlige

Det er dog ikke i det offentlige de største problemer findes, ser det ud til.

På trods af, at cyber- og informationssikkerhed står højt på dagsordenen, viser undersøgelsen, at kun 11 procent af de offentligt ansatte har oplevet virus og andre skadelige programmer, hvilket er på niveau med 2016.

Undersøgelsen afslører imidlertid også, at 35 pct. af de offentligt ansatte ikke er blevet informeret om sikkerhedspolitikken på arbejdspladserne.

Færre genbruger kodeord

Digitaliseringsstyrelsen har dog gjort sit de seneste år og blandt andet gennemført informationsindsatser med budskaber om, at man skal undgå genbrug af kodeord. 

Den del har båret frugt for i forhold til at genbruge kodeord på online-tjenester er der sket en halvering.

Og halvdelen oplyser desuden, at de bruger to-faktorgodkendelse til fx sociale medier og e-mailkonti.

Disse tal bekræftes af en anden tendens fra undersøgelsen: 

Over 90 pct. af danskerne er bevidste om, at risikobetonet adfærd og dårlig beskyttelse af enheder medfører risici som fx identitetstyveri, tab af data eller penge. 

På Sikkerdigital.dk kan man finde konkrete råd og vejledning til, hvordan man beskytter sig, når man færdes på nettet. Her kan man også finde hjælp, hvis skaden er sket.

De fem gode råd

1. Lav et stærkt kodeord – 75 pct. har for kort kodeord.
2. Opdater dine programmer – 87 pct. opdaterer deres programmer.
3. Beskyt dine enheder mod virus – 59 pct. beskytter deres pc med sikkerhedsprogrammer.
4. Tag en sikkerhedskopi – 41 pct. tager regelmæssig sikkerhedskopi.
5. Brug trådløse netværk sikkert – 33 pct. anvender usikre trådløse netværk uden for hjemmet.