Så er der ekstra hjælp at hente for dig, der er tillidsrepræsentant. HK Kommunal Hovedstaden har netop udnævnt tre udviklingskonsulenter, der skal være en ekstra ressource, som tillidsrepræsentanterne kan trække på. Både når de har brug for hjælp til at realisere deres ideer eller til at få nye gode ideer.

Konkret betyder det, at hver TR nu ikke bare har tilknyttet en faglig konsulent i afdelingen, men også en udviklings- og organiseringkonsulent, som titlen rettelig lyder.

Nyudnævnelserne i afdelingen skyldes erkendelsen af, at der i dag skal andre metoder til for at trække nye medlemmer til fagbevægelsen og servicere dem, man allerede har.

- Det handler om at nytænke den måde, som tillidsrepræsentanterne er i kontakt med medlemmerne på. For udviklingen har vist, at medlemmerne ikke kun ønsker, at deres medlemskab handler om fagligt arbejde, men også om andre forhold. Samtidig er det i dag sådan, at folk har så mange tilbud at vælge mellem, hvorfor vi er nødt til at skille os ud, hvis vi vil fange deres opmærksomhed og have dem til at møde op til medlemsmøder, generalforsamlinger og lignende. Der skal simpelthen nye metoder og flere tricks til, siger Sine Højby Hjort.

Hun er en af de tre nye udviklingskonsulenter i HK Kommunal Hovedstaden. De to andre er Heidi Jensen og Anne Kolby, der lige som Sine hidtil har haft titel af ungdomskonsulenter. Alle tre beholder deres hidtidige funktioner sideløbende med den nye.

Afdelingens udviklingskonsulenter Sine, Anne og Heidi

Afdelingens tre udviklingskonsulenter Sine, Anne og Heidi

Organisering er krævende

Udviklingen har også medført, at den organiserende rolle for de tillidsvalgte i dag fylder mere end nogensinde – altså at få flest muligt med i fagforeningsfællesskabet og få dem til at blive. Og det er ikke altid lige let.

- Arbejdet med organisering kan være langvarigt og tidskrævende. Derfor skal vores tillidsvalgte hele tiden have mulighed for sparring, inspiration og motivation undervejs. Nogle steder er de allerede langt med organisering, og der skal vi hjælpe, hvis der bliver brug for det. Vores vigtigste rolle som udviklingskonsulenter bliver at understøtte og inspirere tillidsrepræsentanterne og klubberne, understreger Heidi Jensen.

Med den forandrede TR-rolle er også fulgt et langt større behov end tidligere for, at de tillidsvalgte er synlige. Det betyder, at de i dag skal tænke meget mere i den personlige kontakt. Og et nøgleord her er relationer, pointerer Anne Kolby, som siger:

- Dem, der ikke ved hvem deres TR er, får ikke den gavn af funktionen, som det er meningen. Derfor er det vigtigt, at tillidsrepræsentanterne holder fast i at opsøge medlemmerne personligt – taler med dem ved kaffemaskinen, i kantinen og i det hele taget går rundt og spørger til forholdene og fortæller, hvad de kan bidrage med. Og det er også her, vi som udviklingskonsulenter kommer ind i billedet, fordi vi kan hjælpe dem med gode ideer til, hvordan de gør dette netop på deres arbejdsplads.

En målrettet indsats i klubberne

Helt konkret betyder alt dette, at de tre nye udviklingskonsulenter vil være med til at sørge for, at der i HK-klubberne rundt om på arbejdspladserne hele tiden er et fokus, en indsats eller en planlagt indsats. Samtidig er det tanken at være med til at sikre, at alle klubbestyrelsesmedlemmernes kompetencer kommer i spil.

- Ikke to arbejdspladser er ens – hvilket vil sige, at der heller ikke er to organiseringsprojekter, der er ens. Derfor er det også for os vigtigt at danne relationer, finde ud af hvad der sker ude lokalt, og hvad der er brug for af tiltag de forskellige steder. Vi håber, I vil tage godt imod os. Vi er i hvert fald spændte og kan ikke vente med at komme i gang med samarbejdet, lyder det fra de tre udviklingskonsulenter.

Udviklingskonsulenternes TR-kort

For at ingen tillidsrepræsentanter skal være i tvivl om, at de nu både har en faglig konsulent og en udviklingskonsulent at trække på i fagforeningen, har HK Kommunal Hovedstaden fået fremstillet en lille plakat til ophængning, hvorpå de kan skrive navnene på deres kontaktpersoner. Den fortæller samtidig klart og tydeligt, hvad der forventes af en tillidsrepræsentant nu til dags.