Både læger og sygeplejersker bruger en stor del af deres arbejdstid på administrativt arbejde, og for især lægernes vedkommende har denne andel vokset sig større. Det viser undersøgelser, som Nathali Schaap Degn, formand for Danske Lægesekretærer, i dag henviser til i et debatindlæg i Jyllands-Posten.

- Både læger og sygeplejersker er knappe ressourcer, og det er min klare overbevisning, at lægesekretærernes alsidige kvalifikationer kan være med til at løse rekrutteringsproblemerne, skabe en mere fornuftig udnyttelse af ressourcerne og ikke mindst sikre, at patienterne oplever et bedre behandlingsforløb. På den baggrund ærgrer det mig, at det sundhedsadministrative personale ikke i højere grad er indtænkt i regeringens udspil til en sundhedsreform og det videre arbejde med reformen, skriver Nathali Schaap Degn.

2.000 årsværk kan frigøres

Hun fremlægger beregninger, der viser, at hvis læger og sygeplejersker bruger 5 pct. mindre af deres arbejdstid på administration, vil det frigøre 300 overlæge-årsværk og 1.700 sygeplejerske-årsværk.

- Og det vil på ingen måde kræve et tilsvarende antal lægesekretærer, for min erfaring viser, at min faggruppe kan håndtere de administrative opgaver langt mere effektivt og med tilsvarende eller bedre kvalitet, skriver hun.

Læs hele debatindlægget i Jyllands-Posten her.