- I både min og sektorformændenes kalendere er der året igennem sat tid af til forskelligt bestyrelsesarbejde i HK Midt’s område. For vi prioriterer det allesammen højt, at vi aktivt og engageret repræsenterer vores medlemmer i skolernes bestyrelser. Det gælder på EUX- og EUD-området, på AMU, erhvervsakademier og professionshøjskoler. Altså alle de steder, hvor HK’ere videre- og efteruddannes, fortæller Pia Tørving, der er næstformand i bestyrelsen for Tietgenskolen i Odense samt bestyrelsesmedlem UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

 

Bred vifte og nye kompetencer

Det er en bred vifte af aktive HK’ere, der sidder med i forskellige bestyrelser og udvalg:

- For det er ikke kun en formandsopgave. For eksempel er en del af de tillidsvalgte i vores sektorbestyrelser for Handel, Privat, Kommunal og Stat også aktive i eksterne sammenhænge. Det samme er nogle af vores dygtige tillidsrepræsentanter. Her kommer de alle med erfaringer og input fra HK’ernes hverdag, så vi kan være med til at skabe det bedste match mellem uddannelse, fremtidens opgaver og arbejdsmarked, konstaterer Pia Tørving:

- Vi ser lige nu en markant teknologisk udvikling, der nu og i de kommende år vil præge mange danskeres og HK’eres arbejdsliv. Hos HK Midt prioriterer vi videre- og efteruddannelse højt, så vi sikrer vores medlemmer adgang til de rette kompetencer. Netop derfor er vi så mange HK’ere, der byder os til og er aktive parter i bestyrelser og uddannelsesudvalg.

Hos HK Midt prioriterer vi uddannelse og efteruddannelse højt, så vi sikrer vores medlemmer adgang til de rette kompetencer. Netop derfor er vi så mange HK’ere, der byder os til og er aktive parter i bestyrelser og uddannelsesudvalg.

Input og indflydelse

Anne Marie Bay, der er formand for HK Privat Midt, er glad for sine bestyrelsesposter, der giver hende en masse brugbart input – og muligheden for selv at byde ind og søge indflydelse:

- Jeg er meget interesseret i at vide, hvad der foregår ude på ”vores” uddannelser. Så jeg bruger bestyrelsesarbejdet til at stikke en finger i jorden, fortæller hun om sit engagement – bl.a. i bestyrelserne for Tietgen og Syddansk Erhvervsskole SDE:

- Det er samtidig rigtigt spændende at følge udviklingen og se, hvilke kompetencer vores medlemmer skal have fremover. I bestyrelserne kan jeg samtidig være med til at definere rammerne om de uddannelser, som giver medlemmerne mulighed for at løfte sig ved hjælp af de rette kompetencer.


Brita Andersen, sektorformand, HK Stat Midt:

/ Bestyrelsesmedlem, Svendborg Erhvervsskole
/ Næstformand, LO Sydfyn
/ Medlem af uddannelsesudvalget for Administrationsbacheloruddannelsen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

 

Pia Thurøe, sektorformand, HK Handel Midt:

/ Bestyrelsesmedlem, Handelsfagskolen
/ Medlem af uddannelsesudvalget for Salg, marketing og forretningsudvikling, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
/ Medlem af uddannelsesudvalget for efteruddannelse og detail, Tietgen
/ Med i uddannelsesudvalget for detail på Svendborg Handelsskole
/ Sidder i Det faglige udvalg for Detail og Det faglige udvalg for Handel i Uddannelsesnævnet

 

Karina Skovgaard Jørgensen, sektorformand, HK Kommunal Midt:

/ Bestyrelsesmedlem, Det Blå Gymnasium Vestfyn, Handelsgymnasium i Glamsbjerg
/ Medlem, KOS (Kommunale Organisationers Samarbejde (i Odense Kommune))
/ Medlem, KOF (Kommunale Organisationer (i Fredericia Kommune))

 

HK’s overordnede strategi – og profil på uddannelsesområdet

Arbejdet i de mange bestyrelser og udvalg sker bl.a. med udgangspunkt i HK’s overordnede strategiske målsætning, der også har en klar profil på det uddannelsespolitiske område. I målsætningen, der blev vedtaget på HK’s ordinære kongres i 2017, står der bl.a.:

// HK skal i samarbejde med uddannelsesinstitutioner på alle niveauer sikre og udvikle brede og fleksible uddannelser, som matcher arbejdsmarkedet og medlemmernes behov

// HK skal arbejde for et nyt sammenhængende og overskueligt efter- og videreuddannelsessystem, og medlemmerne skal sikres bedre vilkår for deltagelse på efter- og videreuddannelse, f.eks. via øgede realkompetencevurderinger

// HK skal sikre, at alle medlemmer får jobmuligheder og kompetenceudvikling i takt med den stigende folkepensionsalder

// HK skal etablere målrettede aktiviteter, som øger medlemmernes efter- og videreuddannelsesaktivitet

// HK skal skabe fællesskab for medlemmerne om deres fag og interesser på tværs af organisatoriske skel