I efteråret modtog en række freelancere en melding fra deres forlagskunder om, at de ikke fremover måtte lægge moms på deres fakturaer. Årsagen var ifølge forlagene, at Danske Forlag havde fået udarbejdet et notat fra advokatfirmaet Plesner, der konkluderede, at der var tale om kunstnerisk virksomhed, som efter momsloven er momsfritaget.

Det undrede konsulent i HK Privat Kirstine Baloti:

"Der ligger jo en klar vejledning fra Skat omkring momspligt på fx layout, foto, oversættelse og kommunikation, som beskriver en lang række kreative ydelser som momspligtige, så det kunne jeg slet ikke få til at stemme."

Møde med Gyldendal

HK Privat rettede henvendelse til Danske Forlag for at se det omtalte notat, som viste sig næsten udelukkende at handle om forfatterydelser. Samtidig tog HK Privat kontakt til Dansk Journalistforbund for at rette en samlet henvendelse til Danske Forlag og Gyldendal.

"Vi havde en længere dialog med begge parter, men desværre ser det ud til, at forlagene kun har taget en lille del af vores indsigelser til efterretning. Derfor har vi meddelt i første omgang Gyldendal, at vi fortsat er uenige i deres udlægning og også er klar til at køre sager om momspligt, hvis det bliver nødvendigt, men vi vil naturligvis hellere løse det ved dialog."

Gyldendal mødes mandag d. 11. marts med HK Privat og Dansk Journalistforbund i håb om at nå en fælles forståelse.

"Det er freelancerne, der har pligt til at opkræve moms på momspligtige ydelser, så det er dem, der kommer i klemme, hvis Gyldendal viser sig ikke at have ret i deres nye fortolkning," siger Kirstine Baloti, der har ophavsretsekspert Peter Schønning med til mødet.

Det kan du selv gøre

Hvis du arbejder for et forlag og har fået samme besked om ikke at opkræve moms, anbefaler HK Privat, at du går i rette med kunden, medmindre der er tale om decideret kunst eller forfatterydelser. Alm. layout, foto og kommunikation er momspligtige ifølge denne vejledning fra Skat

Hvis forlaget insisterer, anbefaler vi, at du kontakter HK Privat.