I underkanten af 1 procent mere i løn i stedet for 1,3 procent ekstra. Sådan er udsigten for lønsedlen for alle statsansattes aprilløn.

Ved de dramatiske overenskomstforhandlinger i foråret 2018 aftalte forhandlerne at lægge ekstra 1,3 procent på alle lønninger per 1. april 2019. Men de aftalte også at videreføre den reguleringsordning, som skal sikre, at lønnen udvikler sig nogenlunde parallelt på det private og det offentlige arbejdsmarked.

Og det er netop den regulering, som nu koster en mindre del af den aftalte stigning. Lønnen kommer til at stige med 0,92 procent. Forklaringen er, at lønningerne på det private arbejdsmarked er steget lidt mindre, end forhandlerne forventede, da de endelig enedes om OK18 i Forligsinstitutionen. Derfor trækker de privatansattes lønudvikling ikke de statsansattes op som forventet.

Grund til glæde over positiv lønudvikling

Det er lønudviklingen for henholdsvis privatansatte og statsansatte fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018, der bonner ud i reguleringen. Og her er de statsansatte steget lidt hurtigere i løn end medarbejderne i de private virksomheder.

- Man kan glæde sig over, at statens ansatte, herunder HK’erne, har haft en bedre lønudvikling i den opgjorte periode end de ansatte i det private erhvervsliv. Når det er tilfældet, er det helt efter bogen, at reguleringsordningen går i funktion og trækker lidt fra i den aftalte stigning. Ordningen virker også den anden vej, når de privatansatte oplever større lønfremgang end de offentligt ansatte, siger Jesper David Jensen, faglig chef i HK Stat.

Plus på kontoen fra 1984 til 2002

Det er langtfra første gang, at reguleringsordningen har skåret toppen af en aftalt lønstigning. Fra 1984, hvor reguleringen blev indført, og frem til 2002 var der udelukkende plus til statens ansatte takket være reguleringen. Siden 2002 har ordningen udmøntet både positivt og negativt, som det hedder i overenskomstsprog. Største modregning til dato oplevede de statsansatte i 2011, hvor reguleringen skar 1,46 procent af de aftalte stigninger.

Næste stigning er urørlig

Lønstigningerne i kølvandet på OK18 falder i 6 omgange. Stigningen per 1. april 2019 er den tredje af de 6 stigninger. Da overenskomsten for 2018-2021 blev indgået, regnede parterne med, at reguleringsordningen ville give et lille plus på 2 promille. De privatansattes lønudvikling ville det altså anderledes. Næste aftalte stigning falder er på 0,86 procent. Den falder med virkning fra oktoberlønnen – og denne stigning risikerer ikke at blive mindre på grund af reguleringsordningen. Der er nemlig ikke aftalt nogen regulering af de statsansattes lønninger i forhold til de privatansattes før til april 2020.

lønstigning