aau

Midt i februar meddelte Aalborg Universitet, der skal spares massivt og at landets fjerdestørste universitet nu er nødt til at nedlægge 107 stillinger. Baggrunden for den største sparerunde i institutionens historie er regeringens omprioriteringsbidrag. Det skriver DR Nordjylland. - Det er klart, at 107 medarbejdere skiller man sig jo ikke af med, uden at det har konsekvenser for en organisation som vores, udtalte rektor Per Michael Johansen. Foto: Aalborg Universitet.

Der er kommet flere statslige job uden for København. 4.800 stillinger er flyttet eller oprettet, viser nye tal fra Finansministeriet. Men i samme periode er der kun kommet 2.700 flere job uden for hovedstaden.

Det skyldes de massive besparelser ikke mindst på uddannelsesområdet. Og regeringen skylder at fortælle befolkningen, at de mange besparelser betyder lukninger og nedlagte stillinger på erhvervsskoler, gymnasier, universiteter og andre statslige arbejdspladser i hele landet, mener HK Stat-formand Rita Bundgaard.

Skønmaleri dækker over besparelser

Hun synes, at regeringen maler et skønmaleri med opgørelsen over de 4.800 flyttede arbejdspladser.

- Når regeringen maler et billede af, at den vil skabe en bedre balance med statslige arbejdspladser over hele Danmark, tales der alene om de udflyttede arbejdspladser, siger hun i et interview med DR.

- Men politikerne glemmer at sige, at de samtidig hver evig eneste dag fjerner statslige arbejdspladser.

Professor i politik og offentlig forvaltning ved Roskilde Universitet Jacob Torfing mener heller ikke, at det går med balancen, som man kunne ønske sig.

- Regeringen har med den ene hånd flyttet statslige arbejdspladser ud, men samtidig har den med den anden hånd lavet en spareøvelse, som har fjernet statslige job ude i provinsen, siger han til DR.

Urimeligt arbejdspres på nye arbejdspladser

Rita Bundgaard tilføjer, at mange af de nye medarbejdere på de flyttede arbejdspladser lider under et alt for stort arbejdspres, fordi ministerier og styrelser kun får dækket cirka halvdelen af prisen for at flytte.

- Det er et politisk valg, om man vil flytte statslige arbejdspladser, men hvis man ønsker at skabe en succesfuld flytning i god balance, så må man også betale regningen.

- Lige nu betaler borgere, virksomheder prisen i form af lange ventetider og alt for mange af vores medlemmer lider under et urimeligt arbejdspres, fordi balanceplanerne er underfinansierede. Når man kun vil betale halvdelen af regningen er det jo lidt absurd at hævde, at det ikke er en spareøvelse, siger hun.

Minister: Det har en stor effekt

Minister for Offentlig Innovation Sophie Løhde (V) påpeger, at flytningen alt andet lige har tilført godt 7.900 statslige arbejdspladser til områder uden for hovedstadsområdet.

- Tallene viser sort på hvidt, at der er fremgang i statslige arbejdspladser i samtlige regioner med undtagelse af Region Hovedstaden. Jeg er ikke i tvivl om, at det har en stor effekt, at vi har fået sikret, at vi for første gang nogensinde har fået vendt udviklingen, så de statslige arbejdspladser ikke bare bliver koncentreret omkring København, siger hun til DR Nyheder.

Mange nye i skatteforvaltningen trækker op

Det tal skal dog ses i lyset af de mange ansættelser i Skat, påpeger analysechef i HK Stat, Thomas Lynge Madsen. I samme periode, som der er kommet 2.700 flere statslige job uden for København, er der kommet 2.100 flere ansatte til den hårdt tiltrængte genopretning i skattevæsenet.

- Langt de fleste nye skattejob bliver oprettet ude i landet, og de udgør altså en meget stor del af den samlede stigning, som vi ser i Finansministeriets nye tal. De mange nye ansatte i skatteforvaltningen trækker op i regnskabet, og når det samlede tal alligevel ikke stiger mere, så viser det jo bare, at der bliver skåret rigtig mange stillinger væk andre steder.

- Og det er ikke kun uddannelsesområdet, der skal nedlægge stillinger på grund af omprioriteringsbidrag og andre sparekrav. I den seneste tid har vi for eksempel set en række nedskæringer på Miljø- og Fødevareministeriets område. Det er også et ministerium, der traditionelt har mange stillinger rundt i landet, siger han.

Læs også: Flyttet Landbrugsstyrelse skal fyre paa alle lokationer og Nye vikaropslag vækker undren blandt fyrede i Landbrugsstyrelsen

Esbjergs ungdomsuddannelser står foran at skulle spare 258 millioner kroner, læs på jv.dk: Besparelser på uddannelser bekymrer erhvervslivet i Esbjerg

Fakta

Regeringen præsenterede i 2015 ’Bedre Balance I’, der var første plan for flytning af cirka 3.900 statslige arbejdspladser.
I 2018 blev ’Bedre Balance II’ præsenteret med flytning og etablering af yderligere cirka 4.000 flytninger, herunder et større antal nye stillinger i de nye skattestyrelser. Hidtil er 4.800 arbejdspladser flyttet.
Kilder: DR, Finansministeriet, Finansministeriets Forhandlingsdatabase, Loenoverblik.dk