Store IT-projekter er ofte særdeles komplicerede størrelser at håndtere – både før og efter kontrakten med IT-leverandøren er underskrevet. Ofte er det først bagefter, at man som kunde kan se, hvordan man kunne have gjort det bedre.

”Vi kan se, at der er en lang række IT-projekter, som ikke går som håbet eller forventet. Vi ser en enorm stor fejlrate. Og som konsekvens af det ser vi mange konflikter,” siger Jesper Langemark, advokat med speciale i blandt andet IT-kontrakter. Han optræder ofte som rådgiver for kunder i den type sager.

Og netop derfor er han den første til at holde oplæg om netop dette emne på det første møde i et helt nyt netværk, som HK er med til at oprette. Ideen er nemlig at samle IT-professionelle, der til daglig skal håndtere rollen som kunde i forhold til IT-leverandører.

Jesper Langemark

Den første oplægsholder i det nye netværk, advokat Jesper Gammelmark, advokatfirmaet Bird & Bird, glæder sig til mødet den 13. marts. Han håber også at lære af andre erfaringer.

 

Bedre på forkant

Sine Stavnsgade Pakula, sundhedsfaglig IT-specialist, IT-afdelingen, Region Midtjylland, har taget initiativ til at oprette det nye netværk.

”Selv er jeg jo ansat i en stor IT-organisation, der er kunde hos forskellige IT-leverandører. Jeg er selv interesseret i at høre andres erfaringer med denne type samarbejde, og hvordan vi hele tiden kan forbedre os sammen med vores leverandører,” siger hun.

Sine Stavnsgade Pakula

Sine Stavnsgade Pakula, sundhedsfaglig IT-specialist, IT-afdelingen, Region Midtjylland, har taget initiativ til at stifte netværket

 

Sine Stavnsgade Pakula fremhæver, at når det gælder store IT-projekter, er det særligt vanskeligt at sikre et kontraktgrundlag, der tager højde for samtlige tænkelige komplikationer, der kan opstå:

”Netværkets erfaringsudveksling omkring leverandørstyring har derfor bl.a. til formål, at vi som deltagere kan lære af de mange erfaringer, som der efterhånden er opsamlet rundt omkring.”

Hun understreger, at netværket også har til formål at vedligeholde et IT-produkt eller IT-system.

”I fremtiden kan møder måske også handle om fx projektledelse, testmanagement, teknologiforståelse, gevinstrealisering og meget mere. Det er netværkets deltagere, der beslutter de fremtidige emner. Der er mange muligheder for forskellige emner,” siger Sine Stavnsgade Pakula.

Få nye perspektiver

I HK er Stine Skogberg, faglig konsulent, rigtig glad for, at Sine Stavngade Pakula har taget initiativet.

”I HK arbejder vi med at skabe netværk, der er relevante for medlemmerne, uanset om de er ansat i det private eller i det offentlige. Vi vil gerne give folk mulighed for at dele viden med deres fagfæller, som de ellers ikke ville udveksle erfaringer og nye perspektiver med,” siger hun.

Ifølge Stine Skogberg har der været stor interesse for at etablere netværk, og på HK’s netværksuddannelse, som også Sine Stavnsgade Pakula har været på, har der været mange deltagere med ideer til nye netværk.

”Medlemmerne forfølger emner, som de selv gerne vil blive klogere på. De gør det, fordi de brænder for det, så det lover rigtigt godt. Allerede nu har vi 15 netværk i HK Østjylland,” siger Stine Skogberg.

 

OG SÅ DET PRAKTISKE

Netværksmødet afholdes den 13. marts klokken 17-20 i Auditorium A, Skejby Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Blvd. 99, 8200 Aarhus.
Oplægsholder er advokat Jesper Langemark, og der serveres en sandwich under mødet. Sidste frist for tilmelding til det gratis arrangement er den 12. marts.