DSB henviser til sin strategi om at blive 25% færre i administration i 2020, i forhold til antallet af ansatte i 2016.

HK Trafik & Jernbane har længe forholdt sig kritisk til denne strategi, som indtil nu kun har været noget man talte om flere steder i virksomheden, men ikke noget man har offentliggjort til sine ansatte.

Det har længe medført mange rygter om afskedigelser internt i virksomheden, som har skabt frygt og dårlig trivsel i den administrative del af virksomheden.

Når HK Trafik & Jernbane forholder sig kritisk til strategien, så skyldes det at virksomheden ikke har formået at være specifikke i sine mål. ”Vi har flere gange bedt virksomheden om at præcisere deres strategi, men har ikke fået fyldestgørende svar” udtaler næstformand i HK Trafik & Jernbane, Lone Riis. ”DSB har vist os nogle tal og prognoser, men ikke præcist fortalt hvor mange medarbejdere man skal være færre i administrationen i 2020. Det skyldes blandt andet at der i 2016 og efterfølgende har været stor tvivl om hvornår man er driftsvendt ansat, eller en del af administrationen. Ligeledes har man i virksomheden, trods ansættelsesstop, rekrutteret mange ansatte eksternt til administrationen og oprettet nye afdelinger. Det må vi tolke som stillinger der er så vigtige at besætte, at de ikke skal indgå i direktionens tal. HK har ved flere lejligheder opfordret direktionen til at benytte de ansattes kompetencer bedre og tilbyde anden intern ansættelse frem for at rekruttere fra gaden”

”Det er sørgeligt at vi må erkende, at virksomheden trods sparerunden i januar 2018, ikke har formået at reducere antallet af medarbejdere i administrationen løbende og at vi nu endnu engang står i den uheldige situation, at skulle afskedige adskillige kolleger” slutter næstformanden.

Hvad gør HK for sine medlemmer?

Formand for HK Trafik & Jernbane Dennis A Jørgensen udtaler, ”Det er desværre ikke første gang at DSB gennemfører en stor sparerunde. Derfor er vi i HK også hurtigt klar med hjælp til de medlemmer som bliver berørt. HK vil være der for sine medlemmer både før, under og efter sparerunden. Vi vil genopfriske vores tillidsrepræsentanters viden og kompetencer i at være bisidder for vores medlemmer. Alle vores medlemmer som bliver kaldt til samtale, vil få tilbud om en bisidder fra HK Trafik & Jernbane”.

Efter afskedigelserne står HK Trafik & Jernbane klar med et møde for de berørte medlemmer, hvor HK vil informere om de mange muligheder som medlemmerne har, for at blive hjulpet videre. Det er f.eks. hjælp fra HK Jobbørs og Karrieretelefonen, som der er rigtig gode erfaringer med.

”Det er lykkedes HK Trafik & Jernbane at få forhandlet nogle fratrædelsespakker til de der måtte ønske en frivillig fratræden. Tidligere så vi jo, at de pakker DSB tilbød, nærmest var ringere end at blive opsagt – og det var jo helt hen i vejret” afslutter formanden.

Efter sparerunden i januar 2018, tog de fleste af de afskedigede medlemmer imod Trafik & Jernbanes tilbud om et møde. Mange af disse kom hurtigt videre i nye jobs i branchen og nogle valgte efter samtale med karrieretelefonen at tage et kursus og foretage brancheskift.